Van Achter was verheugd dat de N-VA op de aanbevelingen heeft kunnen wegen, maar ze verwees naar een aantal zaken waar haar fractie zich minder in kan vinden. Zo vindt de N-VA dat de premies hoger konden zijn en sneller, was er te weinig aandacht voor de privé en de zelfstandigen en zouden de sociale partners meer inbreng kunnen hebben. De onthouding van Weytsman was onder meer te wijten aan het feit dat het woord 'leiderschap' niet voorkomt in de aanbevelingen. Het verslag van de hoorzittingen en de 184 aanbevelingen telt in totaal 1.125 pagina's. Tijdens de bespreking van de aanbevelingen werd aan de lijst nog één nieuwe aanbeveling toegevoegd. Die stelt dat er moet nagegaan worden met de federale regering of mensen zonder papieren met een diploma in de gezondheidszorg een arbeidsvergunning kunnen krijgen indien er in een pandemie een tekort aan gezondheidspersoneel is. De aanbevelingen hebben zowel betrekking op de manier waarop de crisis is beheerd op het vlak van preventie, veiligheid en coördinatie (die in een eerste deel aanbevelingen worden behandeld), op het vlak van gezondheid en sociale kwesties (die een tweede deel vormen) en, in het derde deel, op het vlak van economie en werkgelegenheid. Deze drie onderdelen worden aangevuld met een vierde, meer transversaal onderdeel, dat enkele aanbevelingen bevat over de beperking van de vrijheden, democratische controle door het parlement, privacy en een bijzondere aandacht voor specifieke groepen. De bijzondere coronacommissie wijst op het belang van preventie - materiaal, opleiding, ... - en een pandemieplan. Daarnaast is er eenheid van commando nodig. Er moeten duidelijke instructies zijn, zodat iedereen dezelfde boodschap uitzendt. Het kan niet dat elke van de 19 Brusselse gemeenten eigen maatregelen neemt. Daarnaast moet zowel de beslissingsketen als de bevoegdheidsverdeling uitgeklaard worden, en dat op alle niveau's. Voorts is er nood aan een betere coördinatie, zowel tussen de bevoegdheidsniveaus als tussen de verschillende administraties. In crisistijden moet er ook bijzondere aandacht zijn voor de meest kwetsbare groepen. Die moeten zo snel mogelijk geïdentificeerd worden en de nodige begeleiding krijgen. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de informele economie en het opstellen van protocollen voor daklozen. (Belga)

Van Achter was verheugd dat de N-VA op de aanbevelingen heeft kunnen wegen, maar ze verwees naar een aantal zaken waar haar fractie zich minder in kan vinden. Zo vindt de N-VA dat de premies hoger konden zijn en sneller, was er te weinig aandacht voor de privé en de zelfstandigen en zouden de sociale partners meer inbreng kunnen hebben. De onthouding van Weytsman was onder meer te wijten aan het feit dat het woord 'leiderschap' niet voorkomt in de aanbevelingen. Het verslag van de hoorzittingen en de 184 aanbevelingen telt in totaal 1.125 pagina's. Tijdens de bespreking van de aanbevelingen werd aan de lijst nog één nieuwe aanbeveling toegevoegd. Die stelt dat er moet nagegaan worden met de federale regering of mensen zonder papieren met een diploma in de gezondheidszorg een arbeidsvergunning kunnen krijgen indien er in een pandemie een tekort aan gezondheidspersoneel is. De aanbevelingen hebben zowel betrekking op de manier waarop de crisis is beheerd op het vlak van preventie, veiligheid en coördinatie (die in een eerste deel aanbevelingen worden behandeld), op het vlak van gezondheid en sociale kwesties (die een tweede deel vormen) en, in het derde deel, op het vlak van economie en werkgelegenheid. Deze drie onderdelen worden aangevuld met een vierde, meer transversaal onderdeel, dat enkele aanbevelingen bevat over de beperking van de vrijheden, democratische controle door het parlement, privacy en een bijzondere aandacht voor specifieke groepen. De bijzondere coronacommissie wijst op het belang van preventie - materiaal, opleiding, ... - en een pandemieplan. Daarnaast is er eenheid van commando nodig. Er moeten duidelijke instructies zijn, zodat iedereen dezelfde boodschap uitzendt. Het kan niet dat elke van de 19 Brusselse gemeenten eigen maatregelen neemt. Daarnaast moet zowel de beslissingsketen als de bevoegdheidsverdeling uitgeklaard worden, en dat op alle niveau's. Voorts is er nood aan een betere coördinatie, zowel tussen de bevoegdheidsniveaus als tussen de verschillende administraties. In crisistijden moet er ook bijzondere aandacht zijn voor de meest kwetsbare groepen. Die moeten zo snel mogelijk geïdentificeerd worden en de nodige begeleiding krijgen. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de informele economie en het opstellen van protocollen voor daklozen. (Belga)