De twee organismen zijn vzw's van publiek recht en zullen rekenschap moeten afleggen over hun activiteiten, inkomsten en uitgaven. De ministers Céline Fremault (cdH) en Pascal Smet (sp.a) werkten de ordonnnantie uit. Die heeft als doel ook de begeleiding naar een duurzaam onderkomen en de sociale reïntegratie in een stad die een specifieke economische, demografische en migratiesituatie kent. (Belga)

De twee organismen zijn vzw's van publiek recht en zullen rekenschap moeten afleggen over hun activiteiten, inkomsten en uitgaven. De ministers Céline Fremault (cdH) en Pascal Smet (sp.a) werkten de ordonnnantie uit. Die heeft als doel ook de begeleiding naar een duurzaam onderkomen en de sociale reïntegratie in een stad die een specifieke economische, demografische en migratiesituatie kent. (Belga)