Het Brussels Parlement wordt voor meer dan de helft vernieuwd. Drie verkozenen gaven hun zitje reeds voor de eedaflegging door aan een opvolger. Het halfrond telt twee nieuwe partijen, DierAnimal en Agora, en maar liefst vijf éénmansfracties, inclusief de PVDA'er die op de Nederlandstalige lijst verkozen is en zich formeel niet kan aansluiten bij zijn tien Franstalige partijgenoten. Groen is voortaan de grootste fractie met vier zetels (1). Arnaud Verstraete zat vorig jaar in het Brussels Parlement, lijsttrekster en informateur Elke Van den Brandt, keert terug naar de assemblee, terwijl Juan Benjumea Morena (als jongste Nederlandstalige ondervoorzitter bij de installatievergadering) en Lotte Sopps nieuwkomers zijn. Van de 17 Nederlandstalige parlementsleden waren er 8 al lid van het parlement, leggen er 7 voor het eerst de eed af en keren er 2 terug naar het Brussels Parlement. De nieuwkomers zijn Juan Benjumea Morena en Lotte Stoops van Groen, Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten voor N-VA, Els Rochette voor one.brussels, Jan Busselen voor PVDA en Pepijn Kennis voor Agora. Elke Van den Brandt (Groen) en Sven Gatz (Open Vld) zetelden in het verleden reeds in het verleden in het Brussels Parlement. Ook nieuw zijn publiciste Hilde Sabbe en gewezen Vlaams parlementslid Joris Poschet, die de uittredende ministers Pascal Smet (one.brussels-sp.a) en Bianca Debaets (CD&V) vervangen in afwachting van een nieuwe Brusselse regering. De Franstalige taalgroep wordt net voor de helft vernieuwd (36 op 72). Bij Ecolo gaat het om 10 van de 15 leden, bij MR om 6 van de 13, DéFI 4 van de 10 en cdH 3 van de 6. Koploper is PVDA met 8 van de 10 nieuwkomers op de Franstalige lijst (PTB). PS telt slechts 4 nieuwkomers op 17. Ook de verkozene van DierAnimal is een neofiet. Bij de opvolgers voor de ontslagnemende ministers zitten nog eens vier nieuwkomers, één bij PS en cdH en twee bij DéFI. De burgemeesters van Brussel en Ukkel, Philippe Close (PS) en Boris Dillies (MR), beslisten reeds voor de eedaflegging niet te zullen zetelen. Dat geldt ook de PVDA'er Ahmed Haagiloee, die tegen zijn verwachtingen in verkozen werd. De samenstelling van het Brussels Parlement is op 26 mei grondig dooreengeschud, vooral aan Franstalige kant. Grote winnaars zijn Ecolo en PVDA die 7 en 6 zetels wonnen. Ecolo wordt met 15 zetels de tweede fractie achter PS, dat 2 zetels groter is ondanks een verlies van 4 zetels. PVDA is met 10 zetels even groot als DéFI dat 2 zetels verlies. MR is de derde fractie met 13 zetels, een verlies van 5. CdH verliest 3 zetels en behoudt er 6, onvoldoende om een erkende fractie te vormen. Dat is ook het geval voor DierAnimal, dat met één zetel haar intrede doet in het parlement. (Belga)

Het Brussels Parlement wordt voor meer dan de helft vernieuwd. Drie verkozenen gaven hun zitje reeds voor de eedaflegging door aan een opvolger. Het halfrond telt twee nieuwe partijen, DierAnimal en Agora, en maar liefst vijf éénmansfracties, inclusief de PVDA'er die op de Nederlandstalige lijst verkozen is en zich formeel niet kan aansluiten bij zijn tien Franstalige partijgenoten. Groen is voortaan de grootste fractie met vier zetels (1). Arnaud Verstraete zat vorig jaar in het Brussels Parlement, lijsttrekster en informateur Elke Van den Brandt, keert terug naar de assemblee, terwijl Juan Benjumea Morena (als jongste Nederlandstalige ondervoorzitter bij de installatievergadering) en Lotte Sopps nieuwkomers zijn. Van de 17 Nederlandstalige parlementsleden waren er 8 al lid van het parlement, leggen er 7 voor het eerst de eed af en keren er 2 terug naar het Brussels Parlement. De nieuwkomers zijn Juan Benjumea Morena en Lotte Stoops van Groen, Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten voor N-VA, Els Rochette voor one.brussels, Jan Busselen voor PVDA en Pepijn Kennis voor Agora. Elke Van den Brandt (Groen) en Sven Gatz (Open Vld) zetelden in het verleden reeds in het verleden in het Brussels Parlement. Ook nieuw zijn publiciste Hilde Sabbe en gewezen Vlaams parlementslid Joris Poschet, die de uittredende ministers Pascal Smet (one.brussels-sp.a) en Bianca Debaets (CD&V) vervangen in afwachting van een nieuwe Brusselse regering. De Franstalige taalgroep wordt net voor de helft vernieuwd (36 op 72). Bij Ecolo gaat het om 10 van de 15 leden, bij MR om 6 van de 13, DéFI 4 van de 10 en cdH 3 van de 6. Koploper is PVDA met 8 van de 10 nieuwkomers op de Franstalige lijst (PTB). PS telt slechts 4 nieuwkomers op 17. Ook de verkozene van DierAnimal is een neofiet. Bij de opvolgers voor de ontslagnemende ministers zitten nog eens vier nieuwkomers, één bij PS en cdH en twee bij DéFI. De burgemeesters van Brussel en Ukkel, Philippe Close (PS) en Boris Dillies (MR), beslisten reeds voor de eedaflegging niet te zullen zetelen. Dat geldt ook de PVDA'er Ahmed Haagiloee, die tegen zijn verwachtingen in verkozen werd. De samenstelling van het Brussels Parlement is op 26 mei grondig dooreengeschud, vooral aan Franstalige kant. Grote winnaars zijn Ecolo en PVDA die 7 en 6 zetels wonnen. Ecolo wordt met 15 zetels de tweede fractie achter PS, dat 2 zetels groter is ondanks een verlies van 4 zetels. PVDA is met 10 zetels even groot als DéFI dat 2 zetels verlies. MR is de derde fractie met 13 zetels, een verlies van 5. CdH verliest 3 zetels en behoudt er 6, onvoldoende om een erkende fractie te vormen. Dat is ook het geval voor DierAnimal, dat met één zetel haar intrede doet in het parlement. (Belga)