Op donderdag 21 januari hoort de commissie de vakbonden uit de ziekenhuis- en rusthuissector en van het liberale ziekenfonds, die namens het consortium van ziekenfondsen zal terugblikken op de organisatie van de contactopsporing. De week nadien komen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie en de Belgische Adviesraad voor Bio-ethiek langs. Na de getuigenissen van deze laatste actoren op het terrein, geeft de commissie in principe op 4 februari opnieuw het woord aan de bevoegde Brusselse regeringsleden, die in oktober en november jongstleden voor het eerst werden gehoord. Het gaat om minister-president Rudi Vervoort, GGC-collegelid Alain Maron (gezondheid en bijstand aan personen), minister Bernard Clerfayt (lokale besturen, economie en werkgelegenheid) en staatssecretaris Barbara Trachte (economische transitie). Intussen werkt de commissie verder aan de aanbevelingen. De voorstellen van de fracties over de thema's "veiligheid/coördinatie/lokale autoriteiten", "economie/werkgelegenheid" en "transversale bevoegdheden" worden tegen 22 januari op het commissiesecretariaat verwacht. Voor het thema "sociale zaken/gezondheid" hebben de fracties tot begin februari de tijd. Op maandag 8 februari moeten de rapporteurs een eerste versie van de aanbevelingen voorleggen aan het Bureau van de commissie en worden de fracties uitgenodigd om eventuele aanvullende aanbevelingen te doen na de laatste hoorzitting met de regeringsleden. Vanaf 11 februari worden de aanbevelingen in de bijzondere commissie besproken worden. Het doel is op 22 februari de aanbevelingen in commissie goed te keuren. De stemming over het eindverslag is op 25 februari voorzien, zodat de plenaire vergadering dat op 5 maart kan bespreken en stemmen. (Belga)

Op donderdag 21 januari hoort de commissie de vakbonden uit de ziekenhuis- en rusthuissector en van het liberale ziekenfonds, die namens het consortium van ziekenfondsen zal terugblikken op de organisatie van de contactopsporing. De week nadien komen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie en de Belgische Adviesraad voor Bio-ethiek langs. Na de getuigenissen van deze laatste actoren op het terrein, geeft de commissie in principe op 4 februari opnieuw het woord aan de bevoegde Brusselse regeringsleden, die in oktober en november jongstleden voor het eerst werden gehoord. Het gaat om minister-president Rudi Vervoort, GGC-collegelid Alain Maron (gezondheid en bijstand aan personen), minister Bernard Clerfayt (lokale besturen, economie en werkgelegenheid) en staatssecretaris Barbara Trachte (economische transitie). Intussen werkt de commissie verder aan de aanbevelingen. De voorstellen van de fracties over de thema's "veiligheid/coördinatie/lokale autoriteiten", "economie/werkgelegenheid" en "transversale bevoegdheden" worden tegen 22 januari op het commissiesecretariaat verwacht. Voor het thema "sociale zaken/gezondheid" hebben de fracties tot begin februari de tijd. Op maandag 8 februari moeten de rapporteurs een eerste versie van de aanbevelingen voorleggen aan het Bureau van de commissie en worden de fracties uitgenodigd om eventuele aanvullende aanbevelingen te doen na de laatste hoorzitting met de regeringsleden. Vanaf 11 februari worden de aanbevelingen in de bijzondere commissie besproken worden. Het doel is op 22 februari de aanbevelingen in commissie goed te keuren. De stemming over het eindverslag is op 25 februari voorzien, zodat de plenaire vergadering dat op 5 maart kan bespreken en stemmen. (Belga)