De leemte kwam twee jaar geleden pijnlijk aan de oppervlakte bij het overlijden van de kleine Malaika in een crèche in Sint-Agatha-Berchem, die sinds 2007 niet meer erkend was door Kind&Gezin na een eerder incident. De crèche kon zonder problemen openblijven omdat enkel de Franse en Vlaamse gemeenschap vergunningen afleverden. Er was niets voorzien voor crèches die door geen van beide gemeenschappen erkend waren. De ordonnantie, vrijdag goedgekeurd door de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie, biedt crèches die niet eentalig Frans of eentalig Nederlandse zijn de mogelijkheid om een erkenning aan te vragen bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Daarvoor dienen ze aan een reeks voorwaarden te voldoen inzake infrastructuur, veiligheid, omkadering, pedagogisch beleid, ... Het gaat onder meer om instellingen die een tweetalige, meertalige of anderstalige kinderopvang willen organiseren. Door deze ordonnantie kunnen de burgemeesters makkelijker clandestiene crèches sluiten, benadrukte Catherine Moureaux (PS). Volgens haar worden vandaag zo'n 250 kinderen opgevangen in crèches die geen erkenning hebben van Kind&Gezin of de Franstalige tegenhanger ONE. Arnaud Verstraete (Groen) riep het Verenigd College op om een pilootproject voor tweetalige kinderopvang op te starten. Dat er vandaag clandestiene crèches zijn, heeft ook te maken met het enorm tekort aan (betaalbare) opvangplaatsen. Volgens de norm van de Vlaamse regering (opvang voor 50% van de kinderen) waren er in 2016 720 plaatsen tekort. Dat aantal stijgt tot 2.200 als men het over betaalbare crèches heeft. Voor de N-VA is de uitbouw van een apart GGC-net van kinderopvang vanuit het standpunt van de Nederlandstalige Brusselaars, maar ook ten aanzien van de anderstalige Brusselaars die hun kinderen de kennis van het Nederlands willen bijbrengen totaal inopportuun, zei Liebet Dhaene. "Het klinkt mooi, 'tweetalige' kinderopvang. Maar de tweetalige instellingen van de GGC zijn in de praktijk niet tweetalig, maar Franstalig", stelde ze. Voor haar is het noodzakelijk dat er bij een wijziging van de bicommunautaire vergunningsvoorwaarden overleg is met Kind&Gezin en ONE. Minister Céline Fremault zei te hopen dat het legistieke traject tegen de zomer afgerond kan worden. Het noodzakelijke samenwerkingsakkoord met beide gemeenschappen moet er tegen het einde van het jaar jaar zijn en zal ook handelen over informatie-uitwisseling tussen de verschillende identiteiten. Tot dan is een samenwerkingsprotocol van kracht. (Belga)

De leemte kwam twee jaar geleden pijnlijk aan de oppervlakte bij het overlijden van de kleine Malaika in een crèche in Sint-Agatha-Berchem, die sinds 2007 niet meer erkend was door Kind&Gezin na een eerder incident. De crèche kon zonder problemen openblijven omdat enkel de Franse en Vlaamse gemeenschap vergunningen afleverden. Er was niets voorzien voor crèches die door geen van beide gemeenschappen erkend waren. De ordonnantie, vrijdag goedgekeurd door de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie, biedt crèches die niet eentalig Frans of eentalig Nederlandse zijn de mogelijkheid om een erkenning aan te vragen bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Daarvoor dienen ze aan een reeks voorwaarden te voldoen inzake infrastructuur, veiligheid, omkadering, pedagogisch beleid, ... Het gaat onder meer om instellingen die een tweetalige, meertalige of anderstalige kinderopvang willen organiseren. Door deze ordonnantie kunnen de burgemeesters makkelijker clandestiene crèches sluiten, benadrukte Catherine Moureaux (PS). Volgens haar worden vandaag zo'n 250 kinderen opgevangen in crèches die geen erkenning hebben van Kind&Gezin of de Franstalige tegenhanger ONE. Arnaud Verstraete (Groen) riep het Verenigd College op om een pilootproject voor tweetalige kinderopvang op te starten. Dat er vandaag clandestiene crèches zijn, heeft ook te maken met het enorm tekort aan (betaalbare) opvangplaatsen. Volgens de norm van de Vlaamse regering (opvang voor 50% van de kinderen) waren er in 2016 720 plaatsen tekort. Dat aantal stijgt tot 2.200 als men het over betaalbare crèches heeft. Voor de N-VA is de uitbouw van een apart GGC-net van kinderopvang vanuit het standpunt van de Nederlandstalige Brusselaars, maar ook ten aanzien van de anderstalige Brusselaars die hun kinderen de kennis van het Nederlands willen bijbrengen totaal inopportuun, zei Liebet Dhaene. "Het klinkt mooi, 'tweetalige' kinderopvang. Maar de tweetalige instellingen van de GGC zijn in de praktijk niet tweetalig, maar Franstalig", stelde ze. Voor haar is het noodzakelijk dat er bij een wijziging van de bicommunautaire vergunningsvoorwaarden overleg is met Kind&Gezin en ONE. Minister Céline Fremault zei te hopen dat het legistieke traject tegen de zomer afgerond kan worden. Het noodzakelijke samenwerkingsakkoord met beide gemeenschappen moet er tegen het einde van het jaar jaar zijn en zal ook handelen over informatie-uitwisseling tussen de verschillende identiteiten. Tot dan is een samenwerkingsprotocol van kracht. (Belga)