Het Brusselse parket is het niet eens met de kritiek dat de relschoppers van de afgelopen weken snel of te snel werden vrijgelaten.

'We horen verschillende misnoegde reacties over jongeren die "snel" worden vrijgelaten', zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. 'We willen als parket toch benadrukken dat we werken binnen het wettelijk kader dat voorhanden is. Dit geeft ons de mogelijkheid om mensen te arresteren en voor te leiden wanneer we hen kunnen linken aan concrete strafbare feiten en wanneer de voorwaarden van de wet op de voorlopige hechtenis vervuld zijn.'

Zo moet onder meer het feit strafbaar zijn met een gevangenisstraf van 1 jaar of meer en moet de aanhouding volstrekt noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid.

'We zien dan ook de aangekondigde verlenging van de termijn van vrijheidsberoving van 24 naar 48 uur verwachtingsvol tegemoet', gaat de parketwoordvoerster verder. 'Dit moet ons toelaten om in deze 48 uur meer objectieve elementen te kunnen verzamelen en aldus sneller te kunnen overgaan tot het nemen van een beslissing. Deze beslissing kan onder meer zijn: het opleggen van een minnelijke schikking, het betekenen van een dagvaarding of de voorleiding bij de onderzoeksrechter.'

Het is ook niet zo dat wanneer iemand bestuurlijk gearresteerd wordt en vrijgelaten in de eerste uren na de feiten, die niet meer zou kunnen vervolgd worden. 'Men kan nog steeds een minnelijke schikking opgelegd krijgen of rechtstreeks gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Het overgrote merendeel van de mensen dat voor de correctionele rechtbank verschijnt, wacht de zitting en de behandeling van de zaak trouwens in vrijheid af.'

Het Brusselse parket is het niet eens met de kritiek dat de relschoppers van de afgelopen weken snel of te snel werden vrijgelaten. 'We horen verschillende misnoegde reacties over jongeren die "snel" worden vrijgelaten', zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. 'We willen als parket toch benadrukken dat we werken binnen het wettelijk kader dat voorhanden is. Dit geeft ons de mogelijkheid om mensen te arresteren en voor te leiden wanneer we hen kunnen linken aan concrete strafbare feiten en wanneer de voorwaarden van de wet op de voorlopige hechtenis vervuld zijn.' Zo moet onder meer het feit strafbaar zijn met een gevangenisstraf van 1 jaar of meer en moet de aanhouding volstrekt noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid. 'We zien dan ook de aangekondigde verlenging van de termijn van vrijheidsberoving van 24 naar 48 uur verwachtingsvol tegemoet', gaat de parketwoordvoerster verder. 'Dit moet ons toelaten om in deze 48 uur meer objectieve elementen te kunnen verzamelen en aldus sneller te kunnen overgaan tot het nemen van een beslissing. Deze beslissing kan onder meer zijn: het opleggen van een minnelijke schikking, het betekenen van een dagvaarding of de voorleiding bij de onderzoeksrechter.' Het is ook niet zo dat wanneer iemand bestuurlijk gearresteerd wordt en vrijgelaten in de eerste uren na de feiten, die niet meer zou kunnen vervolgd worden. 'Men kan nog steeds een minnelijke schikking opgelegd krijgen of rechtstreeks gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Het overgrote merendeel van de mensen dat voor de correctionele rechtbank verschijnt, wacht de zitting en de behandeling van de zaak trouwens in vrijheid af.'