Het FAGG sloot in april een contract af met DiaSorin voor de levering van 1 miljoen testkits, waarbij de overheid - in ruil voor bevoorradingszekerheid - de testkits aankoopt die niet door Belgische labs afgenomen worden. De Italianen factureerden 7 euro per test, zonder btw. Daarmee bevindt de testkit zich meteen in de hogere prijscategorie, terwijl datzelfde DiaSorin, dat in Italië ook al in opspraak kwam, 500.000 serologische testkits verkocht aan de regio Lombardije zonder openbare aanbesteding tegen 4 euro per stuk. Bovendien zijn er bedenkingen bij het feit dat het FAGG de opdracht om de COVID-19-tests te valideren, toevertrouwde aan het lab van de Brusselse ziekenhuisgroep Hôpitaux Bruxellois Iris Sud. Het adjunct-diensthoofd van dat lab, Marie Tré-Hardy, is ook de partner van Malonne en moeder van zijn kinderen. Tijdens een speciale hoorzitting van de Kamercommissie Volksgezondheid dinsdag ontkende Malonne dat er sprake was van belangenvermenging. Volgens Malonne wou het FAGG tests van verschillende leveranciers combineren om een tekort te voorkomen, en werd een bijkomende evaluatie van die tests voorzien om fraude tegen te gaan. Die validatie werd toegewezen aan een vijftiental ziekenhuizen, met een geografisch evenwicht en een evenwicht tussen de verschillende netwerken. Volgens Malonne heeft de validatieprocedure het risico op belangenvermenging tot een minimum beperkt, had hij zich op geen enkel moment uitgesproken voor deze of gene test en had hij ook geen inspectie besteld. (Belga)

Het FAGG sloot in april een contract af met DiaSorin voor de levering van 1 miljoen testkits, waarbij de overheid - in ruil voor bevoorradingszekerheid - de testkits aankoopt die niet door Belgische labs afgenomen worden. De Italianen factureerden 7 euro per test, zonder btw. Daarmee bevindt de testkit zich meteen in de hogere prijscategorie, terwijl datzelfde DiaSorin, dat in Italië ook al in opspraak kwam, 500.000 serologische testkits verkocht aan de regio Lombardije zonder openbare aanbesteding tegen 4 euro per stuk. Bovendien zijn er bedenkingen bij het feit dat het FAGG de opdracht om de COVID-19-tests te valideren, toevertrouwde aan het lab van de Brusselse ziekenhuisgroep Hôpitaux Bruxellois Iris Sud. Het adjunct-diensthoofd van dat lab, Marie Tré-Hardy, is ook de partner van Malonne en moeder van zijn kinderen. Tijdens een speciale hoorzitting van de Kamercommissie Volksgezondheid dinsdag ontkende Malonne dat er sprake was van belangenvermenging. Volgens Malonne wou het FAGG tests van verschillende leveranciers combineren om een tekort te voorkomen, en werd een bijkomende evaluatie van die tests voorzien om fraude tegen te gaan. Die validatie werd toegewezen aan een vijftiental ziekenhuizen, met een geografisch evenwicht en een evenwicht tussen de verschillende netwerken. Volgens Malonne heeft de validatieprocedure het risico op belangenvermenging tot een minimum beperkt, had hij zich op geen enkel moment uitgesproken voor deze of gene test en had hij ook geen inspectie besteld. (Belga)