De tweetalige brochure "Meer taal in het onderwijs in Brussel - Grandir en multilingue à Bruxelles, à l'école et en dehors" biedt een overzicht van de belangrijkste informatie, methodologieën en projecten rond meertaligheid in het onderwijs. Er worden 4.000 exemplaren verspreid. "We willen meer scholen stimuleren om binnen de huidige mogelijkheden meer in te zetten op meertaligheid. Met die brochure zeggen we hoe. Het is de eerste keer dat er een centralere Brusselse visie op meertaligheid naar de scholen van het Vlaamse en Franse net gaat", zegt minister Gatz. De mogelijkheden rond samenwerkingen tussen scholen van het Vlaamse en Franstalige net zijn zeker nog niet uitgeput. Dat moet de brochure ook aantonen. "Persoonlijk zou ik op termijn graag zien dat elke school in Brussel een zusterschool heeft in het andere taalnet", aldus Gatz. Natuurlijk waren er nog andere discussiepunten op de Dag van de Meertaligheid, zoals die rond de integratie van thuistalen. De doeltalen blijven het Nederlands, Frans en Engels, maar de inzet van de thuistaal biedt ook mogelijkheden. "Het kan een brug vormen naar de doeltaal, indien je de thuistaal van een kind beter kan waarderen en niet wegmoffelt of bestraft", legt Gatz uit. (Belga)

De tweetalige brochure "Meer taal in het onderwijs in Brussel - Grandir en multilingue à Bruxelles, à l'école et en dehors" biedt een overzicht van de belangrijkste informatie, methodologieën en projecten rond meertaligheid in het onderwijs. Er worden 4.000 exemplaren verspreid. "We willen meer scholen stimuleren om binnen de huidige mogelijkheden meer in te zetten op meertaligheid. Met die brochure zeggen we hoe. Het is de eerste keer dat er een centralere Brusselse visie op meertaligheid naar de scholen van het Vlaamse en Franse net gaat", zegt minister Gatz. De mogelijkheden rond samenwerkingen tussen scholen van het Vlaamse en Franstalige net zijn zeker nog niet uitgeput. Dat moet de brochure ook aantonen. "Persoonlijk zou ik op termijn graag zien dat elke school in Brussel een zusterschool heeft in het andere taalnet", aldus Gatz. Natuurlijk waren er nog andere discussiepunten op de Dag van de Meertaligheid, zoals die rond de integratie van thuistalen. De doeltalen blijven het Nederlands, Frans en Engels, maar de inzet van de thuistaal biedt ook mogelijkheden. "Het kan een brug vormen naar de doeltaal, indien je de thuistaal van een kind beter kan waarderen en niet wegmoffelt of bestraft", legt Gatz uit. (Belga)