Bijna drie jaar na het losbarsten van het schandaal rond Francine De Tandt wordt de controversiële magistrate opzijgezet als voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank. Het hof van beroep van Brussel heeft De Tandt geschorst. Dat schrijft De Tijd, die zich baseert op verschillende bronnen.

De top van het Brusselse hof van beroep meent dat De Tandt niet langer voorzitster kan blijven van de grootste handelsrechtbank van ons land terwijl ze terecht staat voor verschillende misdrijven. Daarom moet ze "in het belang van de dienst" een stap opzij zetten.

De woordvoerder van het Brusselse hof van beroep geeft geen commentaar over de maatregel. De Tandt keert zeer waarschijnlijk nooit meer terug naar de Brusselse rechtbank van koophandel. De schorsing blijft duren zolang de strafzaak tegen haar loopt, en De Tandt zou dit najaar sowieso met pensioen vertrekken.

Schriftvervalsing

De rechter staat samen met haar broer, diens vrouw en zakenman Luc Vergaelen terecht voor schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim. Rechter De Tandt ontkent alle beschuldigingen.

Volgens de politie waren er aanwijzingen dat de rechter voor een aantal advocaten vonnissen op bestelling maakte. Er werd een raadsheer-onderzoeksrechter op de zaak gezet, maar die heeft voorlopig geen aanwijzingen voor corruptie gevonden. Daarentegen bleek wel dat De Tandt schulden had bij zakenman Luc Vergaelen, die geregeld als expert optrad bij de Brusselse handelsrechtbank. Die schulden waren het gevolg van een fout gelopen investering die De Tandt en haar broer gedaan hadden in Afrika.

Vergaelen liet in juni 1999 een document opstellen waaruit moest blijken dat het om een lening ging. Het document werd geantidateerd op 14 december 1998 om de boekhouding van Vergaelen te doen kloppen, reden waarom De Tandt en de anderen terechtstaan voor schriftvervalsing.

Beroepsgeheim
Francine De Tandt was ook de rechter die in eerste aanleg in kort geding het Fortis-vonnis velde. Daarvoor zou ze vooraf inhoudelijk advies ingewonnen hebben bij een collega-handelsrechter. Daarom staat ze ook terecht wegens schending van het beroepsgeheim. (Belga/INM)

Bijna drie jaar na het losbarsten van het schandaal rond Francine De Tandt wordt de controversiële magistrate opzijgezet als voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank. Het hof van beroep van Brussel heeft De Tandt geschorst. Dat schrijft De Tijd, die zich baseert op verschillende bronnen. De top van het Brusselse hof van beroep meent dat De Tandt niet langer voorzitster kan blijven van de grootste handelsrechtbank van ons land terwijl ze terecht staat voor verschillende misdrijven. Daarom moet ze "in het belang van de dienst" een stap opzij zetten. De woordvoerder van het Brusselse hof van beroep geeft geen commentaar over de maatregel. De Tandt keert zeer waarschijnlijk nooit meer terug naar de Brusselse rechtbank van koophandel. De schorsing blijft duren zolang de strafzaak tegen haar loopt, en De Tandt zou dit najaar sowieso met pensioen vertrekken.Schriftvervalsing De rechter staat samen met haar broer, diens vrouw en zakenman Luc Vergaelen terecht voor schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim. Rechter De Tandt ontkent alle beschuldigingen. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat de rechter voor een aantal advocaten vonnissen op bestelling maakte. Er werd een raadsheer-onderzoeksrechter op de zaak gezet, maar die heeft voorlopig geen aanwijzingen voor corruptie gevonden. Daarentegen bleek wel dat De Tandt schulden had bij zakenman Luc Vergaelen, die geregeld als expert optrad bij de Brusselse handelsrechtbank. Die schulden waren het gevolg van een fout gelopen investering die De Tandt en haar broer gedaan hadden in Afrika. Vergaelen liet in juni 1999 een document opstellen waaruit moest blijken dat het om een lening ging. Het document werd geantidateerd op 14 december 1998 om de boekhouding van Vergaelen te doen kloppen, reden waarom De Tandt en de anderen terechtstaan voor schriftvervalsing. Beroepsgeheim Francine De Tandt was ook de rechter die in eerste aanleg in kort geding het Fortis-vonnis velde. Daarvoor zou ze vooraf inhoudelijk advies ingewonnen hebben bij een collega-handelsrechter. Daarom staat ze ook terecht wegens schending van het beroepsgeheim. (Belga/INM)