Het Gewestelijk Crisiscentrum moet een simultaan en geïntegreerd beheer toelaten van zowel geplande evenementen, zoals aangekondigde betogingen, sportieve of culturele evenementen, als nood- en crisissituaties van gemiddelde of grote omvang. Het multidisciplinair centrum is uitgerust met de modernste communicatietechnologieën en moet de samenwerking versterken tussen de verschillende diensten, waaronder de federale en lokale politie, de DBDMH, het parket, de Veiligheid van de Staat, OCAD en de veiligheidsdiensten van de MIVB. Het Gewestelijk Crisiscentrum was voorzien in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en vormt een aanvulling op de reeds bestaande instrumenten van de regering en illustreert de rol die Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) moet spelen in de coördinatie van het veiligheidsbeleid op het grondgebied. "Het centrum zal een belangrijke schakel zijn in de nieuwe veiligheidsarchitectuur die is ontwikkeld voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanuit de Gewestelijke visie om alle partners en actoren die op het terrein actief zijn, te ondersteunen en te versterken. Ik ben trots, en tevreden over het resultaat van dit essentieel instrument voor het Brussels Gewest. Het zal beslist helpen om een nieuwe impuls te geven in het kader van zijn bevoegdheden met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en het veiligheidsbeheer", reageert minister-president Rudi Vervoort. Naast het Gewestelijk Crisiscentrum komt er ook een Communicatiecentrum dat de dagelijkse operaties van de veiligheidsoperatoren zoals politiewerk, brandbestrijding en medische interventies behandelt. De werken aan het crisiscentrum zijn in 2018 gestart. Het zenuwcentrum van het Gewestelijk Crisiscentrum beslaat 1.000 m2. Er is één centrale 'Crisis control room' met twee beeldschermmuren van respectievelijk 16 en 10 schermen, en 12 vergaderzalen. Het centrum kan 100 mensen herbergen. (Belga)

Het Gewestelijk Crisiscentrum moet een simultaan en geïntegreerd beheer toelaten van zowel geplande evenementen, zoals aangekondigde betogingen, sportieve of culturele evenementen, als nood- en crisissituaties van gemiddelde of grote omvang. Het multidisciplinair centrum is uitgerust met de modernste communicatietechnologieën en moet de samenwerking versterken tussen de verschillende diensten, waaronder de federale en lokale politie, de DBDMH, het parket, de Veiligheid van de Staat, OCAD en de veiligheidsdiensten van de MIVB. Het Gewestelijk Crisiscentrum was voorzien in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en vormt een aanvulling op de reeds bestaande instrumenten van de regering en illustreert de rol die Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) moet spelen in de coördinatie van het veiligheidsbeleid op het grondgebied. "Het centrum zal een belangrijke schakel zijn in de nieuwe veiligheidsarchitectuur die is ontwikkeld voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanuit de Gewestelijke visie om alle partners en actoren die op het terrein actief zijn, te ondersteunen en te versterken. Ik ben trots, en tevreden over het resultaat van dit essentieel instrument voor het Brussels Gewest. Het zal beslist helpen om een nieuwe impuls te geven in het kader van zijn bevoegdheden met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en het veiligheidsbeheer", reageert minister-president Rudi Vervoort. Naast het Gewestelijk Crisiscentrum komt er ook een Communicatiecentrum dat de dagelijkse operaties van de veiligheidsoperatoren zoals politiewerk, brandbestrijding en medische interventies behandelt. De werken aan het crisiscentrum zijn in 2018 gestart. Het zenuwcentrum van het Gewestelijk Crisiscentrum beslaat 1.000 m2. Er is één centrale 'Crisis control room' met twee beeldschermmuren van respectievelijk 16 en 10 schermen, en 12 vergaderzalen. Het centrum kan 100 mensen herbergen. (Belga)