Het BAOB is een fusie tussen BIE en de twee andere instellingen die in het Brusselse gewest de economie ondersteunen: het Gewestelijk Agentschap voor de Handel (Atrium) en het Brussels Agentschap voor de Onderneming (Impulse). Het nieuwe eengemaakte agentschap zou al het personeel van de drie bestaande instellingen overnemen.

Daar knelt echter het schoentje: terwijl Atrium en Impulse zijn ingericht als vzw's, maakt BIE deel uit van het Brussels gewest. Volgens de voorzitter van GEFRA, Michel Legrand, proberen de departementen van minister van Economie Didier Gosuin (DéFI) en staatssecretaris van Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (DéFI) koste wat het kost de economische en handelsattachés die bij BIE het statuut van ambtenaar hebben, via een gewone arbeidsovereenkomst onder te brengen bij het BAOB. Sinds december hebben de attachés al verscheidene brieven daarover van het gewest ontvangen.

Ze startten daarom een procedure bij de arbeidsrechtbank die werd uitgesteld tot 26 maart. Op 15 maart dienden ze ook een stakingsaanzegging in. De arbeidsrechtbank behandelde de zaak ondertussen al in kort geding. Ze heeft het Brussels gewest verboden om de betrokken attachés te ontslagen, hen nog verder te intimideren, te dreigen met hun ontslag of een nieuw contract met hen af te sluiten bij het BAOB.

Het gewest moet ook de salarissen en vergoedingen volgens de huidige regelingen blijven uitbetalen. De rechtbank legt het gewest een boete van 500 euro op per overtreding.

Het BAOB is een fusie tussen BIE en de twee andere instellingen die in het Brusselse gewest de economie ondersteunen: het Gewestelijk Agentschap voor de Handel (Atrium) en het Brussels Agentschap voor de Onderneming (Impulse). Het nieuwe eengemaakte agentschap zou al het personeel van de drie bestaande instellingen overnemen. Daar knelt echter het schoentje: terwijl Atrium en Impulse zijn ingericht als vzw's, maakt BIE deel uit van het Brussels gewest. Volgens de voorzitter van GEFRA, Michel Legrand, proberen de departementen van minister van Economie Didier Gosuin (DéFI) en staatssecretaris van Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (DéFI) koste wat het kost de economische en handelsattachés die bij BIE het statuut van ambtenaar hebben, via een gewone arbeidsovereenkomst onder te brengen bij het BAOB. Sinds december hebben de attachés al verscheidene brieven daarover van het gewest ontvangen. Ze startten daarom een procedure bij de arbeidsrechtbank die werd uitgesteld tot 26 maart. Op 15 maart dienden ze ook een stakingsaanzegging in. De arbeidsrechtbank behandelde de zaak ondertussen al in kort geding. Ze heeft het Brussels gewest verboden om de betrokken attachés te ontslagen, hen nog verder te intimideren, te dreigen met hun ontslag of een nieuw contract met hen af te sluiten bij het BAOB. Het gewest moet ook de salarissen en vergoedingen volgens de huidige regelingen blijven uitbetalen. De rechtbank legt het gewest een boete van 500 euro op per overtreding.