Het Brussels Gewest legt 22,5 miljoen euro op tafel in 2021, 11,3 miljoen meer in 2022, vervolgens 11,2 miljoen in 2023 en nog 11,3 miljoen in 2024 om de statuten van het gemeentepersoneel te herwaarderen. 56,3 miljoen is voor deze maatregel uitgetrokken. In de praktijk zullen deze bedragen het mogelijk maken om de bezoldigingen van de ambtenaren te verhogen, de schalen uit te breiden, te voorzien in pensioensteun en maaltijdcheques te financieren. Het grootste deel van de middelen, 53,5 miljoen, zal worden toegewezen aan de lonen, dat wil zeggen aan de bezoldigingen van ambtenaren en aan de uitbreiding van de weddeschalen. "Het leek mij gegrond om een herwaardering toe te staan van alle diensten van de plaatselijke besturen aangezien sommigen er al meer dan 15 jaar op wachten en hun nut hebben bewezen tijdens de crisis door de lokale diensten zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Het Brussels Gewest heeft nog nooit zo'n belangrijke tussenkomst toegekend ten voordele van de ambtenaren van de plaatselijke besturen", besluit Bernard Clerfayt. (Belga)

Het Brussels Gewest legt 22,5 miljoen euro op tafel in 2021, 11,3 miljoen meer in 2022, vervolgens 11,2 miljoen in 2023 en nog 11,3 miljoen in 2024 om de statuten van het gemeentepersoneel te herwaarderen. 56,3 miljoen is voor deze maatregel uitgetrokken. In de praktijk zullen deze bedragen het mogelijk maken om de bezoldigingen van de ambtenaren te verhogen, de schalen uit te breiden, te voorzien in pensioensteun en maaltijdcheques te financieren. Het grootste deel van de middelen, 53,5 miljoen, zal worden toegewezen aan de lonen, dat wil zeggen aan de bezoldigingen van ambtenaren en aan de uitbreiding van de weddeschalen. "Het leek mij gegrond om een herwaardering toe te staan van alle diensten van de plaatselijke besturen aangezien sommigen er al meer dan 15 jaar op wachten en hun nut hebben bewezen tijdens de crisis door de lokale diensten zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Het Brussels Gewest heeft nog nooit zo'n belangrijke tussenkomst toegekend ten voordele van de ambtenaren van de plaatselijke besturen", besluit Bernard Clerfayt. (Belga)