Momenteel wordt in het Brusselse gewest 30 procent van het afval gerecycleerd. Ondanks recente vooruitgang blijft het hoofdstedelijk gewest achterop hinken in vergelijking met het Waalse (70 pct) en het Vlaamse gewest (75 pct). Om de nieuwe doelstelling te bereiken zullen na de huishoudens ook de bedrijven verplicht worden hun afval te sorteren. Ook komt er in navolging van de andere gewesten een nieuwe verbrandingstaks in Brussel. Daarnaast wil de Brusselse regering een biomethaniseringsinstallatie bouwen voor de verwerking van afval en het netwerk van stortplaatsen verder uitbouwen. (MUA)

Momenteel wordt in het Brusselse gewest 30 procent van het afval gerecycleerd. Ondanks recente vooruitgang blijft het hoofdstedelijk gewest achterop hinken in vergelijking met het Waalse (70 pct) en het Vlaamse gewest (75 pct). Om de nieuwe doelstelling te bereiken zullen na de huishoudens ook de bedrijven verplicht worden hun afval te sorteren. Ook komt er in navolging van de andere gewesten een nieuwe verbrandingstaks in Brussel. Daarnaast wil de Brusselse regering een biomethaniseringsinstallatie bouwen voor de verwerking van afval en het netwerk van stortplaatsen verder uitbouwen. (MUA)