Bij de hervorming van de civiele bescherming werd in 2017 beslist om het aantal operationele eenheden van 6 tot 2 terug te brengen, in Crisnée en Braschaat. Dat betekent dat het Brussels Gewest voortaan afhangt van de eenheid van de Civiele Bescherming van Crisnée, wat de interventietijd op ongeveer twee uur brengt, aldus Smet. Op vraag van de Brusselse regering richtte het Overlegcomité een taskforce op om de impact te onderzoeken van de hervorming op het Brussels Gewest. Daarbij werd in het bijzonder gekeken naar de CBRN-risico's (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair) in het hoofdstedelijk gewest en het opstellen van een CBRN-doctrine. In 2019 besliste de federale regering de dotatie aan de Brusselse brandweer (DBDMH) met 1,4 miljoen euro te verhogen voor de aanschaf van specifiek materiaal voor de aanpak van CBRN-risico's. De volgende jaren is een verhoging van 400.000 euro voorzien. Om de twee uur te overbruggen voor de aankomst van de Civiele Bescherming heeft de DBDMH een specifieke interventieprocedure uitgewerkt voor een dringende decontaminatie van de bevolking. Smet toonde zich net als Jamal Ikazban en Sadic Köksal (DéFI) verbaasd over het feit dat de Raad van State het beroep tot vernietiging van de hervorming van de Brusselse regering en enkele Brusselse gemeenten in september onontvankelijk verklaarde. "Er is hier jammer genoeg geen beroep tegen mogelijk", betreurde de staatssecretaris. Het Gewest hoopt wel op een akkoord met de federale regering over de onderfinanciering van de Brusselse brandweer door het federale, vooral nu de DBDMH een aantal taken van de Civiele Bescherming op zich moet nemen. In dat verband gaat Smet minister-president Rudi Vervoort een brief schrijven om aan te dringen op het respecteren van de engagementen die de federale regering heeft genomen. Ook zal worden aangedrongen op een CBRN-doctrine. (Belga)

Bij de hervorming van de civiele bescherming werd in 2017 beslist om het aantal operationele eenheden van 6 tot 2 terug te brengen, in Crisnée en Braschaat. Dat betekent dat het Brussels Gewest voortaan afhangt van de eenheid van de Civiele Bescherming van Crisnée, wat de interventietijd op ongeveer twee uur brengt, aldus Smet. Op vraag van de Brusselse regering richtte het Overlegcomité een taskforce op om de impact te onderzoeken van de hervorming op het Brussels Gewest. Daarbij werd in het bijzonder gekeken naar de CBRN-risico's (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair) in het hoofdstedelijk gewest en het opstellen van een CBRN-doctrine. In 2019 besliste de federale regering de dotatie aan de Brusselse brandweer (DBDMH) met 1,4 miljoen euro te verhogen voor de aanschaf van specifiek materiaal voor de aanpak van CBRN-risico's. De volgende jaren is een verhoging van 400.000 euro voorzien. Om de twee uur te overbruggen voor de aankomst van de Civiele Bescherming heeft de DBDMH een specifieke interventieprocedure uitgewerkt voor een dringende decontaminatie van de bevolking. Smet toonde zich net als Jamal Ikazban en Sadic Köksal (DéFI) verbaasd over het feit dat de Raad van State het beroep tot vernietiging van de hervorming van de Brusselse regering en enkele Brusselse gemeenten in september onontvankelijk verklaarde. "Er is hier jammer genoeg geen beroep tegen mogelijk", betreurde de staatssecretaris. Het Gewest hoopt wel op een akkoord met de federale regering over de onderfinanciering van de Brusselse brandweer door het federale, vooral nu de DBDMH een aantal taken van de Civiele Bescherming op zich moet nemen. In dat verband gaat Smet minister-president Rudi Vervoort een brief schrijven om aan te dringen op het respecteren van de engagementen die de federale regering heeft genomen. Ook zal worden aangedrongen op een CBRN-doctrine. (Belga)