Het Brussels Gewest stelde vier jaar geleden een lijst op van de 101 meest gevaarlijke verkeerspunten op zijn grondgebied. De 30 locaties die de lijst aanvoerden, werden als "zwart" gelabeld: ze zouden prioritair aangepakt worden. Vandaag zijn er nog 19. Als oorzaak van de trage realisatie verwees voormalig Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) onder meer naar de complexiteit en naar de ellenlange doorlooptijd van de procedures, net als naar botsende belangen tussen het Brussels Gewest en de gemeenten, die vaak een vinger in de pap hebben. Van den Brandt gaat er prat op dat zij veel van die hindernissen kan ontwijken omdat ze de eerste Brusselse minister is die tegelijk bevoegd is voor mobiliteit, openbare werken én verkeersveiligheid. "Daardoor kunnen we bij elke heraanleg verkeersveiligheid de absolute prioriteit geven." Bovendien is het budget voor verkeersveiligheid met 10 procent verhoogd. Van den Brandt belooft tegen het einde van de legislatuur alle resterende zwarte punten weg te werken. (Belga)

Het Brussels Gewest stelde vier jaar geleden een lijst op van de 101 meest gevaarlijke verkeerspunten op zijn grondgebied. De 30 locaties die de lijst aanvoerden, werden als "zwart" gelabeld: ze zouden prioritair aangepakt worden. Vandaag zijn er nog 19. Als oorzaak van de trage realisatie verwees voormalig Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) onder meer naar de complexiteit en naar de ellenlange doorlooptijd van de procedures, net als naar botsende belangen tussen het Brussels Gewest en de gemeenten, die vaak een vinger in de pap hebben. Van den Brandt gaat er prat op dat zij veel van die hindernissen kan ontwijken omdat ze de eerste Brusselse minister is die tegelijk bevoegd is voor mobiliteit, openbare werken én verkeersveiligheid. "Daardoor kunnen we bij elke heraanleg verkeersveiligheid de absolute prioriteit geven." Bovendien is het budget voor verkeersveiligheid met 10 procent verhoogd. Van den Brandt belooft tegen het einde van de legislatuur alle resterende zwarte punten weg te werken. (Belga)