Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de veiligheid van liften bepaalt dat liften die vóór 1 januari 1958 in gebruik zijn genomen, uiterlijk op 31 december 2022 gemoderniseerd moeten zijn. In Brussel zijn er nog heel wat liften die onder dit besluit vallen. Vaak gaat het om trekliften die gebouwd zijn aan het begin van de 20ste eeuw en gekend zijn om hun typische accordeondeuren. De motie stelt dat de modernisering, gericht op de vervanging ervan door eenvoudige deuren, niet nodig is om aan de wettelijke veiligheidscriteria te voldoen. Een lichtscherm en een meer verfijnde risicobeoordelingsmethode maken het mogelijk om deze liften te moderniseren zonder hun erfgoedwaarde aan te tasten. Op maandag 17 juni zorgde de vzw Save Our Elevators al voor een interpellatie op de gemeenteraad en vroegen ze een afwijking van op het KB. De stad Brussel zal er nu bij het gewest en de federale regering op aandringen dat er veiligheidstechnieken toestaan die de mooie Brusselse liften niet permanent verstoren. Tegelijkertijd moet er ook een inventaris van het erfgoed opgemaakt worden. De motie werd ingediend onder impuls van Marie Nagy, gemeenteraadslid voor DéFI, en mede ondertekend door de fractievoorzitters Khalid Zian (PS), Soetkin Hoessen (Ecolo-Groen) en Ans Persoons (Change.Brussels), Didier Wouters (CDH) en David Weytsman (MR). (Belga)

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de veiligheid van liften bepaalt dat liften die vóór 1 januari 1958 in gebruik zijn genomen, uiterlijk op 31 december 2022 gemoderniseerd moeten zijn. In Brussel zijn er nog heel wat liften die onder dit besluit vallen. Vaak gaat het om trekliften die gebouwd zijn aan het begin van de 20ste eeuw en gekend zijn om hun typische accordeondeuren. De motie stelt dat de modernisering, gericht op de vervanging ervan door eenvoudige deuren, niet nodig is om aan de wettelijke veiligheidscriteria te voldoen. Een lichtscherm en een meer verfijnde risicobeoordelingsmethode maken het mogelijk om deze liften te moderniseren zonder hun erfgoedwaarde aan te tasten. Op maandag 17 juni zorgde de vzw Save Our Elevators al voor een interpellatie op de gemeenteraad en vroegen ze een afwijking van op het KB. De stad Brussel zal er nu bij het gewest en de federale regering op aandringen dat er veiligheidstechnieken toestaan die de mooie Brusselse liften niet permanent verstoren. Tegelijkertijd moet er ook een inventaris van het erfgoed opgemaakt worden. De motie werd ingediend onder impuls van Marie Nagy, gemeenteraadslid voor DéFI, en mede ondertekend door de fractievoorzitters Khalid Zian (PS), Soetkin Hoessen (Ecolo-Groen) en Ans Persoons (Change.Brussels), Didier Wouters (CDH) en David Weytsman (MR). (Belga)