Oorspronkelijk werd de korting toegekend voor personen die vijf jaar in het Brussels gewest bleven, maar dat botste op een njet van de Europese Commissie. Die achtte de maatregel strijdig met het principe van vrij verkeer van goederen en personen. "Omdat de woonbehoeften van een gezin kunnen evolueren door familiale of sociale omstandigheden, hadden we in 2003 bij de invoering van de korting beslist dat de hoofdverblijfplaats niet noodzakelijk in het aangekochte goed moest blijven", zegt Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel. "We zien ons nu genoodzaakt de verblijfsvoorwaarde toch strakker te maken." Wie toch binnen de vijf jaar verhuist, moet de korting terugbetalen, maar de intrest wordt kwijtgescholden. In geval van overmacht moet niets worden teruggegeven. (KAV)

Oorspronkelijk werd de korting toegekend voor personen die vijf jaar in het Brussels gewest bleven, maar dat botste op een njet van de Europese Commissie. Die achtte de maatregel strijdig met het principe van vrij verkeer van goederen en personen. "Omdat de woonbehoeften van een gezin kunnen evolueren door familiale of sociale omstandigheden, hadden we in 2003 bij de invoering van de korting beslist dat de hoofdverblijfplaats niet noodzakelijk in het aangekochte goed moest blijven", zegt Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel. "We zien ons nu genoodzaakt de verblijfsvoorwaarde toch strakker te maken." Wie toch binnen de vijf jaar verhuist, moet de korting terugbetalen, maar de intrest wordt kwijtgescholden. In geval van overmacht moet niets worden teruggegeven. (KAV)