Nu de kinderbijslag is gesplitst wil N-VA - net als cdH trouwens - dat ze overal in België gelijk blijft. Dat kon u hier gisteren lezen in het opiniestuk van collega Liesbet Dhaene (N-VA). Op basis van vage cijfers uit La Libre beweerde ze bovendien dat het kinderbijslagmodel dat op tafel ligt van de Brusselse regering er niet alleen voor zou zorgen dat de Brusselse middenklasse zou verliezen, maar ook dat de Brusselse lagere inkomens én de gezinnen met een inkomen vanaf € 45.000 slechter af zouden zijn dan in Vlaanderen en Wallonië. Dat klinkt schandalig natuurlijk, maar haar tekst is wat ik een 'een puur staaltje N-VA'isme' noem: een verhaal op basis van halve informatie waarbij waarheden en onwaarheden losjes worden vermengd om uiteindelijk sociale afbraak te verantwoorden. Sta me dus toe de puntjes op de i te zetten. Zo weet u meteen ook wat onze plannen zijn: de kinderbijslag gebruiken als instrument om gezinnen te ondersteunen en de kinderarmoede aan te pakken.

Brussel moet kinderbijslag wel degelijk inzetten in strijd tegen kinderarmoede

Ten eerste klopt er helemaal niks van dat de Brusselse middenklasse zou verliezen. In ons voorstel dat momenteel wordt besproken binnen de Brusselse regering is expliciet voorzien dat geen énkel gezin dat nu kinderbijslag ontvangt erop achteruit zal gaan ten opzichte van het oude systeem. Gezinnen die minder krijgen in het nieuwe systeem worden gecompenseerd. Dus de Brusselse middenklasse verliest absoluut niets.

Wat dan weeer wel klopt is dat ons voorstel het verschil wil maken met Vlaanderen en Wallonië. Vergeleken met de andere regio's willen wij dat Brussel kiest voor een lager basisbedrag en hogere sociale toeslagen om mensen in armoede extra te helpen hun kinderen deftig op te voeden. Wij willen een kinderbijslag op maat van onze stad, waar de armoede groter en de inkomensongelijkheid dieper is. Eén op vier Brusselse kinderen groeit op in een arm gezin.

En dan hoor ik Liesbet Dhaene zeggen dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat we Belgische kinderen anders gaan behandelen op basis van hun woonplaats? Excuseer? Waarom hebben we de kinderbijslag gecommunautariseerd als we nu allemaal hetzelfde blijven doen? Dus als ik het goed begrijp vind de N-VA dat de kinderbijslag beter federaal was gebleven? Wij zullen met veel plezier een voorstel van N-VA steunen om de kinderbijslag opnieuw in heel België hetzelfde te maken. Het zou veel administratiekosten en verwarring bij de bevolking wegnemen. Maar zolang dat niet het geval is vind ik het de morele plicht van de Brusselse regering om zijn eigen koers te varen en hier wél te kiezen voor een kinderbijslag die de kinderarmoede aanpakt.

Voor de duidelijkheid: lagere inkomens zijn niet slechter af in het Brusselse voorstel, wel integendeel. Het is net de Vlaamse regering, onder leiding van N-VA, die een asociale en onwerkbare kinderbijslag heeft gestemd waardoor het armoederisico zo goed als niet daalt. Dat is zwart op wit berekend door het centrum Sociaal Beleid. In reactie kreeg het centrum prompt spreekverbod opgelegd door Geert Bourgeois, want ook aan kritiek uit wetenschappelijke hoek heeft N-VA een broertje dood. Zuhal Demir vorige week, en Liesbeth Homans al langer (beiden N-VA), hebben al expliciet opgegeven om de armoede te doen dalen, nu wil N-VA in Brussel hetzelfde doen. Armoedebestrijding is duidelijk geen prioriteit voor N-VA.

De kinderbijslag is niet dé heilige graal van armoedebestrijding, de strijd tegen kinderarmoede moet ook op andere vlakken worden opgedreven.

Beweren dat ons voorstel niks doet voor lagere inkomens, vind ik daarom de hypocrisie voorbij. Ofwel komt het volgens mij omdat N-VA niet wil of kan rekenen, ofwel wordt geprobeerd om doelbewust angst te zaaien.

Ik geef u een voorbeeld: Mevrouw Dhaene schrijft dat een middenklassegezin met vier kinderen in Vlaanderen € 880 krijgt, € 151 meer dan een soortgelijk gezin in Brussel (dat € 729 zou krijgen). Maar bij mijn weten, is 4x € 160 nog steeds € 640. Wel bij de les blijven graag.

Het voorstel dat wij verdedigen vertrekt van een basisbedrag van € 140, met sociale toeslagen, leeftijdstoeslagen én een éénoudertoeslag. De simulaties tonen daarbij duidelijk aan dat arme gezinnen (gezinsinkomen < € 31.000/jaar) met één, twee, drie én vier kinderen, inclusief éénoudergezinnen, er allemaal op vooruit gaan ten opzichte van het oude model. En dàt is onze ambitie: wij vinden dit een historische kans om de kinderarmoede in onze stad aan te pakken. En nee, de kinderbijslag is niet dé heilige graal van armoedebestrijding, de strijd tegen kinderarmoede moet ook op andere vlakken worden opgedreven. Maar in de praktijk maken die extra euro's voor veel arme gezinnen het verschil om hun kinderen ten minste iets deftig te eten kunnen geven, of schoolmateriaal te kopen, of kleren...

Het klopt ten slotte inderdaad dat rijke gezinnen met een gezinsinkomen groter dan € 45.000 kinderbijslag in de toekomst wat minder kinderbijslag zullen ontvangen (voor kinderen in het systeem verandert er niets). En daar blijkt nog maar eens hoe verschillend SP.A en N-VA naar de wereld kijken. Die beslissing strookt helemaal met onze ideologie: iedereen heeft recht op kinderbijslag en de mensen met lagere inkomens hebben recht op meer. Dus ik ben trots op het feit dat wij als SP.A die keuze maken. Nu daar cdH nog van overtuigen... En anders regelen we het wel in het parlement, want daar zijn de groenen bereidt om een sociale kinderbijslag te steunen vanuit de oppositie.

Nu de kinderbijslag is gesplitst wil N-VA - net als cdH trouwens - dat ze overal in België gelijk blijft. Dat kon u hier gisteren lezen in het opiniestuk van collega Liesbet Dhaene (N-VA). Op basis van vage cijfers uit La Libre beweerde ze bovendien dat het kinderbijslagmodel dat op tafel ligt van de Brusselse regering er niet alleen voor zou zorgen dat de Brusselse middenklasse zou verliezen, maar ook dat de Brusselse lagere inkomens én de gezinnen met een inkomen vanaf € 45.000 slechter af zouden zijn dan in Vlaanderen en Wallonië. Dat klinkt schandalig natuurlijk, maar haar tekst is wat ik een 'een puur staaltje N-VA'isme' noem: een verhaal op basis van halve informatie waarbij waarheden en onwaarheden losjes worden vermengd om uiteindelijk sociale afbraak te verantwoorden. Sta me dus toe de puntjes op de i te zetten. Zo weet u meteen ook wat onze plannen zijn: de kinderbijslag gebruiken als instrument om gezinnen te ondersteunen en de kinderarmoede aan te pakken. Ten eerste klopt er helemaal niks van dat de Brusselse middenklasse zou verliezen. In ons voorstel dat momenteel wordt besproken binnen de Brusselse regering is expliciet voorzien dat geen énkel gezin dat nu kinderbijslag ontvangt erop achteruit zal gaan ten opzichte van het oude systeem. Gezinnen die minder krijgen in het nieuwe systeem worden gecompenseerd. Dus de Brusselse middenklasse verliest absoluut niets.Wat dan weeer wel klopt is dat ons voorstel het verschil wil maken met Vlaanderen en Wallonië. Vergeleken met de andere regio's willen wij dat Brussel kiest voor een lager basisbedrag en hogere sociale toeslagen om mensen in armoede extra te helpen hun kinderen deftig op te voeden. Wij willen een kinderbijslag op maat van onze stad, waar de armoede groter en de inkomensongelijkheid dieper is. Eén op vier Brusselse kinderen groeit op in een arm gezin. En dan hoor ik Liesbet Dhaene zeggen dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat we Belgische kinderen anders gaan behandelen op basis van hun woonplaats? Excuseer? Waarom hebben we de kinderbijslag gecommunautariseerd als we nu allemaal hetzelfde blijven doen? Dus als ik het goed begrijp vind de N-VA dat de kinderbijslag beter federaal was gebleven? Wij zullen met veel plezier een voorstel van N-VA steunen om de kinderbijslag opnieuw in heel België hetzelfde te maken. Het zou veel administratiekosten en verwarring bij de bevolking wegnemen. Maar zolang dat niet het geval is vind ik het de morele plicht van de Brusselse regering om zijn eigen koers te varen en hier wél te kiezen voor een kinderbijslag die de kinderarmoede aanpakt.Voor de duidelijkheid: lagere inkomens zijn niet slechter af in het Brusselse voorstel, wel integendeel. Het is net de Vlaamse regering, onder leiding van N-VA, die een asociale en onwerkbare kinderbijslag heeft gestemd waardoor het armoederisico zo goed als niet daalt. Dat is zwart op wit berekend door het centrum Sociaal Beleid. In reactie kreeg het centrum prompt spreekverbod opgelegd door Geert Bourgeois, want ook aan kritiek uit wetenschappelijke hoek heeft N-VA een broertje dood. Zuhal Demir vorige week, en Liesbeth Homans al langer (beiden N-VA), hebben al expliciet opgegeven om de armoede te doen dalen, nu wil N-VA in Brussel hetzelfde doen. Armoedebestrijding is duidelijk geen prioriteit voor N-VA.Beweren dat ons voorstel niks doet voor lagere inkomens, vind ik daarom de hypocrisie voorbij. Ofwel komt het volgens mij omdat N-VA niet wil of kan rekenen, ofwel wordt geprobeerd om doelbewust angst te zaaien. Ik geef u een voorbeeld: Mevrouw Dhaene schrijft dat een middenklassegezin met vier kinderen in Vlaanderen € 880 krijgt, € 151 meer dan een soortgelijk gezin in Brussel (dat € 729 zou krijgen). Maar bij mijn weten, is 4x € 160 nog steeds € 640. Wel bij de les blijven graag. Het voorstel dat wij verdedigen vertrekt van een basisbedrag van € 140, met sociale toeslagen, leeftijdstoeslagen én een éénoudertoeslag. De simulaties tonen daarbij duidelijk aan dat arme gezinnen (gezinsinkomen < € 31.000/jaar) met één, twee, drie én vier kinderen, inclusief éénoudergezinnen, er allemaal op vooruit gaan ten opzichte van het oude model. En dàt is onze ambitie: wij vinden dit een historische kans om de kinderarmoede in onze stad aan te pakken. En nee, de kinderbijslag is niet dé heilige graal van armoedebestrijding, de strijd tegen kinderarmoede moet ook op andere vlakken worden opgedreven. Maar in de praktijk maken die extra euro's voor veel arme gezinnen het verschil om hun kinderen ten minste iets deftig te eten kunnen geven, of schoolmateriaal te kopen, of kleren...Het klopt ten slotte inderdaad dat rijke gezinnen met een gezinsinkomen groter dan € 45.000 kinderbijslag in de toekomst wat minder kinderbijslag zullen ontvangen (voor kinderen in het systeem verandert er niets). En daar blijkt nog maar eens hoe verschillend SP.A en N-VA naar de wereld kijken. Die beslissing strookt helemaal met onze ideologie: iedereen heeft recht op kinderbijslag en de mensen met lagere inkomens hebben recht op meer. Dus ik ben trots op het feit dat wij als SP.A die keuze maken. Nu daar cdH nog van overtuigen... En anders regelen we het wel in het parlement, want daar zijn de groenen bereidt om een sociale kinderbijslag te steunen vanuit de oppositie.