Begin juli waren er maar 22.123 nieuwe plaatsen gepland, die ook nog gerealiseerd moeten worden. Dat blijkt uit het zopas gepubliceerde onderzoek 'Het onderwijs in Brussel: een complex crisisbeheer' van het Brussels Studies Institute (BSI).

De demografische groei is de belangrijkste verklaring voor de nood aan bijkomende plaatsen in de Brusselse scholen. Volgens BSI moeten er tegen 2020 9.500 plaatsen gecreëerd worden in de kleuterscholen. Maar vooral in het lager onderwijs is de nood het hoogst: 20.000 plaatsen. Bij de middelbare scholen is er nood aan 12.500 plaatsen tegen 2020.

Uit andere landen en gewesten

Naast de gewestelijke demografische groei zijn er ook nog de kinderen en jongeren uit Vlaanderen en in mindere mate Wallonië die in de hoofdstad onderwijs volgen. Volgens BSI is 10 procent van de kleuters in de Brusselse scholen afkomstig uit een ander gewest, waarvan 8 procent uit Vlaanderen. In de basisscholen is dat respectievelijk 14 en 12 procent, in de middelbare scholen 22 en 19 procent.

Voorts stelden de vorsers vast dat de culturele diversiteit en taalverscheidenheid onder invloed van de migratiegolven onvermijdelijk zal toenemen. In het Nederlandstalige onderwijs in Brussel spreekt slechts een derde van de schoolgangers thuis Nederlands. De grootste groep heeft er Nederlands noch Frans als moedertaal. (Belga/TV)

Begin juli waren er maar 22.123 nieuwe plaatsen gepland, die ook nog gerealiseerd moeten worden. Dat blijkt uit het zopas gepubliceerde onderzoek 'Het onderwijs in Brussel: een complex crisisbeheer' van het Brussels Studies Institute (BSI).De demografische groei is de belangrijkste verklaring voor de nood aan bijkomende plaatsen in de Brusselse scholen. Volgens BSI moeten er tegen 2020 9.500 plaatsen gecreëerd worden in de kleuterscholen. Maar vooral in het lager onderwijs is de nood het hoogst: 20.000 plaatsen. Bij de middelbare scholen is er nood aan 12.500 plaatsen tegen 2020.Naast de gewestelijke demografische groei zijn er ook nog de kinderen en jongeren uit Vlaanderen en in mindere mate Wallonië die in de hoofdstad onderwijs volgen. Volgens BSI is 10 procent van de kleuters in de Brusselse scholen afkomstig uit een ander gewest, waarvan 8 procent uit Vlaanderen. In de basisscholen is dat respectievelijk 14 en 12 procent, in de middelbare scholen 22 en 19 procent. Voorts stelden de vorsers vast dat de culturele diversiteit en taalverscheidenheid onder invloed van de migratiegolven onvermijdelijk zal toenemen. In het Nederlandstalige onderwijs in Brussel spreekt slechts een derde van de schoolgangers thuis Nederlands. De grootste groep heeft er Nederlands noch Frans als moedertaal. (Belga/TV)