Bij een gemiddelde gietbeurt gebruikt Brussel Mobiliteit gemiddeld 120 liter water per boom. Om waterverspilling tegen te gaan en het gieten zo efficiënt mogelijk te organiseren werden in 2020 al 560 nieuw aangeplante bomen langs de Brusselse wegen uitgerust met tensiometrische sondes. Deze slimme technologie meet de waterbehoefte van de bomen door de vochtigheid in de bodem op te volgen. De sondes sturen gegevens door naar een applicatie waarmee de administratie de bomen kan opvolgen en verwittigingen krijgt wanneer een gietbeurt moet ingepland worden. Een boom moet namelijk pas water krijgen wanneer dat echt nodig is want krijgt een boom te veel water, dan stikt hij en stopt hij zijn wortelactiviteit. Tijdens een hittegolf of periodes van droogte zijn bomen meer dan ooit van onschatbare waarde voor het ecosysteem in ons gewest. Ze werken als natuurlijke airconditioning, slorpen luchtverontreinigende stoffen op, dempen geluid, verminderen het wegsijpelen van regenwater en bestrijden de droogte efficiënter dan eender welke kunstmatig ingreep. Dankzij een cartografisch beheersysteem met geolokalisatie kan Brussel Mobiliteit ook de kenmerken en de toestand opvolgen van elk van de 32.000 bomen langs de gewestelijke wegen en openbare ruimte. (Belga)

Bij een gemiddelde gietbeurt gebruikt Brussel Mobiliteit gemiddeld 120 liter water per boom. Om waterverspilling tegen te gaan en het gieten zo efficiënt mogelijk te organiseren werden in 2020 al 560 nieuw aangeplante bomen langs de Brusselse wegen uitgerust met tensiometrische sondes. Deze slimme technologie meet de waterbehoefte van de bomen door de vochtigheid in de bodem op te volgen. De sondes sturen gegevens door naar een applicatie waarmee de administratie de bomen kan opvolgen en verwittigingen krijgt wanneer een gietbeurt moet ingepland worden. Een boom moet namelijk pas water krijgen wanneer dat echt nodig is want krijgt een boom te veel water, dan stikt hij en stopt hij zijn wortelactiviteit. Tijdens een hittegolf of periodes van droogte zijn bomen meer dan ooit van onschatbare waarde voor het ecosysteem in ons gewest. Ze werken als natuurlijke airconditioning, slorpen luchtverontreinigende stoffen op, dempen geluid, verminderen het wegsijpelen van regenwater en bestrijden de droogte efficiënter dan eender welke kunstmatig ingreep. Dankzij een cartografisch beheersysteem met geolokalisatie kan Brussel Mobiliteit ook de kenmerken en de toestand opvolgen van elk van de 32.000 bomen langs de gewestelijke wegen en openbare ruimte. (Belga)