Met de afschaffing van een oud decreet uit de tijd van Napoleon, wil het Brussels gewest het beheer van alle erediensten op regionaal niveau trekken. Dat is vandaag al het geval voor de islamitische en orthodoxe gemeenschappen. De katholieke, protestantse, Israëlitische en anglicaanse instellingen zitten nog in de gemeentelijke sfeer. De kerkfabrieken en andere geloofsinstellingen dienden tot nu toe elk jaar hun begroting in met de uitgaven die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst, met de vraag aan de gemeenten om tekorten aan te vullen, zonder mogelijkheid tot echte controle. Het ontwerp verandert de definitie van inkomsten. Het oude decreet voorziet niet dat kerkfabrieken hun privaat patrimonium verkopen om investeringen te financieren. De nieuwe tekst schrijft expliciet voor dat de verkoop of verhuur van gebouwen bij de potentiële inkomsten thuis horen, net als donaties, legaten, fondsen en handgiften. Indien het gewest vaststelt dat een patrimonium kan dienen om investeringen te financieren, dan zal worden gevraagd daar eerst een beroep op te doen. Indien de gemeenschap niet akkoord gaat, dan kan ze de intrekking van haar erkenning vragen. Volgens een minister van de vorige Brusselse regering werd het ontwerp aangehaald tijdens de vorige legislatuur, maar "hielp de aanwezigheid van christendemocraten niet". CD&V noch cdH maakt deel uit van de huidige regering. (Belga)

Met de afschaffing van een oud decreet uit de tijd van Napoleon, wil het Brussels gewest het beheer van alle erediensten op regionaal niveau trekken. Dat is vandaag al het geval voor de islamitische en orthodoxe gemeenschappen. De katholieke, protestantse, Israëlitische en anglicaanse instellingen zitten nog in de gemeentelijke sfeer. De kerkfabrieken en andere geloofsinstellingen dienden tot nu toe elk jaar hun begroting in met de uitgaven die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst, met de vraag aan de gemeenten om tekorten aan te vullen, zonder mogelijkheid tot echte controle. Het ontwerp verandert de definitie van inkomsten. Het oude decreet voorziet niet dat kerkfabrieken hun privaat patrimonium verkopen om investeringen te financieren. De nieuwe tekst schrijft expliciet voor dat de verkoop of verhuur van gebouwen bij de potentiële inkomsten thuis horen, net als donaties, legaten, fondsen en handgiften. Indien het gewest vaststelt dat een patrimonium kan dienen om investeringen te financieren, dan zal worden gevraagd daar eerst een beroep op te doen. Indien de gemeenschap niet akkoord gaat, dan kan ze de intrekking van haar erkenning vragen. Volgens een minister van de vorige Brusselse regering werd het ontwerp aangehaald tijdens de vorige legislatuur, maar "hielp de aanwezigheid van christendemocraten niet". CD&V noch cdH maakt deel uit van de huidige regering. (Belga)