Tuberculose is aan een opmars bezig in ons land. In 2011 waren er 1.112 patiënten, terwijl dat er in 2008 nog maar 1.006 waren. "Vooral in Brussel wordt het probleem groter", zegt Christiaan Decoster, directeur-generaal Gezondheidszorgvoorzieningen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. "Dat is te wijten aan de mondialisering, migratie en armoede." De federale overheid en de gemeenschappen in ons land slaan daarom de handen in elkaar. Ze spraken een protocolakkoord af, waarin de opvallendste maatregel de heropening van een sanatorium is. Decoster spreekt in de krant van een "beperkte vorm van sanatorium": "Een aparte afdeling, in een ziekenhuis, waar patiënten met een multiresistente vorm gedurende langere tijd, in een huiselijke sfeer en met gespecialiseerde omkadering, kunnen verblijven om te herstellen. Die afdeling is bedoeld voor patiënten die niet meer de acute zorg nodig hebben zoals tijdens de eerste weken van hun behandeling, wanneer ze nog besmettelijk zijn en moeten worden geïsoleerd, maar die toch beter nog niet terug de straat worden opgestuurd, omdat ze anders dreigen te hervallen en weer andere mensen besmetten." Ook patiënten uit Vlaanderen zullen in het sanatorium terechtkunnen. De federale overheid financiert de dienst bij wijze van experiment. Mogelijk komt er een tweede sanatorium in Antwerpen, waar ook veel gevallen voorkomen. (Belga)

Tuberculose is aan een opmars bezig in ons land. In 2011 waren er 1.112 patiënten, terwijl dat er in 2008 nog maar 1.006 waren. "Vooral in Brussel wordt het probleem groter", zegt Christiaan Decoster, directeur-generaal Gezondheidszorgvoorzieningen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. "Dat is te wijten aan de mondialisering, migratie en armoede." De federale overheid en de gemeenschappen in ons land slaan daarom de handen in elkaar. Ze spraken een protocolakkoord af, waarin de opvallendste maatregel de heropening van een sanatorium is. Decoster spreekt in de krant van een "beperkte vorm van sanatorium": "Een aparte afdeling, in een ziekenhuis, waar patiënten met een multiresistente vorm gedurende langere tijd, in een huiselijke sfeer en met gespecialiseerde omkadering, kunnen verblijven om te herstellen. Die afdeling is bedoeld voor patiënten die niet meer de acute zorg nodig hebben zoals tijdens de eerste weken van hun behandeling, wanneer ze nog besmettelijk zijn en moeten worden geïsoleerd, maar die toch beter nog niet terug de straat worden opgestuurd, omdat ze anders dreigen te hervallen en weer andere mensen besmetten." Ook patiënten uit Vlaanderen zullen in het sanatorium terechtkunnen. De federale overheid financiert de dienst bij wijze van experiment. Mogelijk komt er een tweede sanatorium in Antwerpen, waar ook veel gevallen voorkomen. (Belga)