Met het hitteplan wil Fremault het risico op sterfgevallen bij risicogroepen beperken. Het Brussels actieplan telt vier fasen. Tijdens de waakzaamheidsfase (van 15 mei tot 30 september) wordt er via de website van de intergewestelijke cel voor Leefmilieu passief gecommuniceerd. Er wordt een informatiebrochure verspreid in rusthuizen, opvangcentra voor gehandicapten en daklozen, gemeenten en crèches. De verwittigingsfase niveau 1 is een pre-alarmfase, louter gebaseerd op meteorologische criteria, waarin niets ondernomen wordt. Wanneer de criteria van sterke hitte en/of hoge ozon bereikt worden, wordt de verwittigingsfase niveau 2 van kracht, waarbij er actief gecommuniceerd wordt naar onder meer de Hoge Ambtenaar van de agglomeraties, de administraties van de GGC, Leefmilieu Brussel, de gemeenten en de media.

Wanneer de criteria van sterke hitte en hoge ozon bereikt worden, gaat de vierde fase in, de alarmfase. Die beslissing komt van de Risk Assesment Group (RAG), die een uitgebreide communicatie lanceert. Deze fase werd nog nooit toegepast. Er wordt dan een cel voor het beheer van crisissituaties opgericht die concrete maatregelen kan nemen zoals het annuleren of verplaatsen van massabijeenkomsten om de negatieve gevolgen van de hitte te beperken.

In België wordt een periode van sterke hitte gedefinieerd als een periode van minstens drie opeenvolgende dagen waarin het kwik in Ukkel 's nachts niet onder de 18 graden Celsius zakt en het gemiddelde van de maximumtemperaturen minstens 30 graden bedraagt. De Europese grenswaarde voor ozon - een verontreinigend gas dat erg gevaarlijk is voor de gezondheid - waarop de bevolking moet geïnformeerd worden is vastgelegd op 180 microgram per m3 per uur. De alarmgrens ligt op 240 microgram. (BELGA/JVL)

Met het hitteplan wil Fremault het risico op sterfgevallen bij risicogroepen beperken. Het Brussels actieplan telt vier fasen. Tijdens de waakzaamheidsfase (van 15 mei tot 30 september) wordt er via de website van de intergewestelijke cel voor Leefmilieu passief gecommuniceerd. Er wordt een informatiebrochure verspreid in rusthuizen, opvangcentra voor gehandicapten en daklozen, gemeenten en crèches. De verwittigingsfase niveau 1 is een pre-alarmfase, louter gebaseerd op meteorologische criteria, waarin niets ondernomen wordt. Wanneer de criteria van sterke hitte en/of hoge ozon bereikt worden, wordt de verwittigingsfase niveau 2 van kracht, waarbij er actief gecommuniceerd wordt naar onder meer de Hoge Ambtenaar van de agglomeraties, de administraties van de GGC, Leefmilieu Brussel, de gemeenten en de media.Wanneer de criteria van sterke hitte en hoge ozon bereikt worden, gaat de vierde fase in, de alarmfase. Die beslissing komt van de Risk Assesment Group (RAG), die een uitgebreide communicatie lanceert. Deze fase werd nog nooit toegepast. Er wordt dan een cel voor het beheer van crisissituaties opgericht die concrete maatregelen kan nemen zoals het annuleren of verplaatsen van massabijeenkomsten om de negatieve gevolgen van de hitte te beperken. In België wordt een periode van sterke hitte gedefinieerd als een periode van minstens drie opeenvolgende dagen waarin het kwik in Ukkel 's nachts niet onder de 18 graden Celsius zakt en het gemiddelde van de maximumtemperaturen minstens 30 graden bedraagt. De Europese grenswaarde voor ozon - een verontreinigend gas dat erg gevaarlijk is voor de gezondheid - waarop de bevolking moet geïnformeerd worden is vastgelegd op 180 microgram per m3 per uur. De alarmgrens ligt op 240 microgram. (BELGA/JVL)