De voorzitster van het Brussels parlement, François Dupuis, had de Raad van State om advies gevraagd over een voorstel van ordonnantie van de groenen, CD&V en cdH. De tekst voorzag net zoals in het Waals parlement dat slechts een kwart van een parlementsleden ook schepen of burgemeester kan zijn. PS en Open Vld onderschreven het voorstel niet. Volgens Le Soir heeft de Raad van State niet tot in de details geanalyseerd, maar ze meende wel dat de decumulregel "tot discriminatie tussen de gemeenteraadsleden zal leiden". Over de uitzondering die voorzien is voor Nederlandstalige schepenen spreekt het rechtscollege zich niet uit. Maar de Raad van State wijst er wel op dat het Brussels gewest niet over de vereiste constitutieve autonomie beschikt. Die zou het gewest wel krijgen in de zesde staatshervorming, maar daarin werd ook vastgelegd dat het hoofdstedelijk gewest niet aan de taalevenwichten mag raken. De FDF vinden dat het negatieve advies van de Raad van State aantoont dat Brussel nog niet over dezelfde rechten als de twee andere gewesten beschikt. "In tegenstelling van wat men wil doen geloven", zet Brussel door de staatshervorming geen grote stappen vooruit aangezien een belangrijk deel van de bevoegdheden federaal blijft. FDF-fractieleider Didier Gosuin vindt het onaanvaardbaar dat Brussel een subgewest blijft. (OLIVIER VIN)

De voorzitster van het Brussels parlement, François Dupuis, had de Raad van State om advies gevraagd over een voorstel van ordonnantie van de groenen, CD&V en cdH. De tekst voorzag net zoals in het Waals parlement dat slechts een kwart van een parlementsleden ook schepen of burgemeester kan zijn. PS en Open Vld onderschreven het voorstel niet. Volgens Le Soir heeft de Raad van State niet tot in de details geanalyseerd, maar ze meende wel dat de decumulregel "tot discriminatie tussen de gemeenteraadsleden zal leiden". Over de uitzondering die voorzien is voor Nederlandstalige schepenen spreekt het rechtscollege zich niet uit. Maar de Raad van State wijst er wel op dat het Brussels gewest niet over de vereiste constitutieve autonomie beschikt. Die zou het gewest wel krijgen in de zesde staatshervorming, maar daarin werd ook vastgelegd dat het hoofdstedelijk gewest niet aan de taalevenwichten mag raken. De FDF vinden dat het negatieve advies van de Raad van State aantoont dat Brussel nog niet over dezelfde rechten als de twee andere gewesten beschikt. "In tegenstelling van wat men wil doen geloven", zet Brussel door de staatshervorming geen grote stappen vooruit aangezien een belangrijk deel van de bevoegdheden federaal blijft. FDF-fractieleider Didier Gosuin vindt het onaanvaardbaar dat Brussel een subgewest blijft. (OLIVIER VIN)