Volgens de meest recente telling van het steunpunt voor de Brusselse sector voor hulp aan dak- en thuislozen La Strada (intussen omgedoopt tot Bruss'help) in november 2018 leven er 4187 daklozen in Brussel, waarvan 612 kinderen. Het nieuwe strategisch plan en de stevige financiële injectie moeten daar verandering in brengen.

Hoofddoelen zijn: het behouden van een woning, of het recupereren van een woning. Het onderscheid tussen de verschillende soorten opvang en initiatieven die er reeds bestaan inzake daklozenbeleid, moeten op termijn vervagen. 'We moeten geen onderscheid meer maken tussen dag- en nacht-, of winter- en zomeropvang. Ook vanuit de opvangcentra moet er aan re-integratie gewerkt worden', vindt minister Maron.

De stijging van de Brusselse huurprijzen en het levensonderhoud in het algemeen zorgen er steeds meer voor dat mensen in precaire situaties hun huis kwijtraken. Het behoud van een woning is prioritair en daarom zal er vanaf 2020 jaarlijks 1,4 miljoen euro vrijgemaakt worden om initiatieven te ontwikkeling die woningverlies tegengaan.

Opnieuw wonen

Eenmaal mensen op straat geraken, gaan hun fysieke en psychische toestand vaak snel achteruit door onder meer verlies van sociale banden of verslavingen. Net daardoor wordt het recupereren van een woning extra moeilijk. De Housing First-projecten, die huisvesting bieden aan daklozen met ernstige psychische en verslavingsproblemen, krijgt daarom in 2020 een verhoging van het budget met 650.000 euro. En daaraan zal nog eens 1,4 miljoen euro toegevoegd worden om de toegangsmogelijkheden van daklozen tot openbare woningen en door een sociaal verhuurkantoor beheerde woningen uit te breiden. De vier huidige Housing First-projecten (SMES, Straatverplegers, Diogenes en New Samusocial bieden momenteel plaats aan 104 personen, maar tegen het eind van de legislatuur moet dat aantal verviervoudigd worden.

Voor het ondersteunen van projecten met innovatieve methoden ontwikkelen voor de opvang van bepaalde groepen, zoals dakloze minderjarigen of ex-gedetineerden, wordt 900.000 euro vrijgemaakt.

Tenslotte krijgen alle actoren in de sector vanaf 2020 meer middelen. Binnen de GGC gaat het om 9 dagcentra, 7 opvangcentra, 11 thuisbegeleidingsdiensten, 3 straathoekwerkers en 2 noodopvangcentra die op 4 miljoen extra budget kunnen rekenen voor een kwaliteitsvollere begeleiding. Daarnaast krijgtBruss'Help in 2020 een subsidie van 1,17 miljoen euro. New Samusocial ziet in 2020 haar middelen met 11 procent toenemen.

Volgens de meest recente telling van het steunpunt voor de Brusselse sector voor hulp aan dak- en thuislozen La Strada (intussen omgedoopt tot Bruss'help) in november 2018 leven er 4187 daklozen in Brussel, waarvan 612 kinderen. Het nieuwe strategisch plan en de stevige financiële injectie moeten daar verandering in brengen. Hoofddoelen zijn: het behouden van een woning, of het recupereren van een woning. Het onderscheid tussen de verschillende soorten opvang en initiatieven die er reeds bestaan inzake daklozenbeleid, moeten op termijn vervagen. 'We moeten geen onderscheid meer maken tussen dag- en nacht-, of winter- en zomeropvang. Ook vanuit de opvangcentra moet er aan re-integratie gewerkt worden', vindt minister Maron. De stijging van de Brusselse huurprijzen en het levensonderhoud in het algemeen zorgen er steeds meer voor dat mensen in precaire situaties hun huis kwijtraken. Het behoud van een woning is prioritair en daarom zal er vanaf 2020 jaarlijks 1,4 miljoen euro vrijgemaakt worden om initiatieven te ontwikkeling die woningverlies tegengaan.Eenmaal mensen op straat geraken, gaan hun fysieke en psychische toestand vaak snel achteruit door onder meer verlies van sociale banden of verslavingen. Net daardoor wordt het recupereren van een woning extra moeilijk. De Housing First-projecten, die huisvesting bieden aan daklozen met ernstige psychische en verslavingsproblemen, krijgt daarom in 2020 een verhoging van het budget met 650.000 euro. En daaraan zal nog eens 1,4 miljoen euro toegevoegd worden om de toegangsmogelijkheden van daklozen tot openbare woningen en door een sociaal verhuurkantoor beheerde woningen uit te breiden. De vier huidige Housing First-projecten (SMES, Straatverplegers, Diogenes en New Samusocial bieden momenteel plaats aan 104 personen, maar tegen het eind van de legislatuur moet dat aantal verviervoudigd worden. Voor het ondersteunen van projecten met innovatieve methoden ontwikkelen voor de opvang van bepaalde groepen, zoals dakloze minderjarigen of ex-gedetineerden, wordt 900.000 euro vrijgemaakt. Tenslotte krijgen alle actoren in de sector vanaf 2020 meer middelen. Binnen de GGC gaat het om 9 dagcentra, 7 opvangcentra, 11 thuisbegeleidingsdiensten, 3 straathoekwerkers en 2 noodopvangcentra die op 4 miljoen extra budget kunnen rekenen voor een kwaliteitsvollere begeleiding. Daarnaast krijgtBruss'Help in 2020 een subsidie van 1,17 miljoen euro. New Samusocial ziet in 2020 haar middelen met 11 procent toenemen.