Maastricht is zonder twijfel de meest Bourgondische stad van Nederland. Hier werd in 1991 onder Nederlands voorzitterschap de top gehouden die zou leiden tot het verdrag ter oprichting van de Europese Unie. De gebeurtenis maakte grote indruk op de kleine Mathieu Segers, en legde de kiem van zijn niet aflatende belangstelling voor Europa. Uitgerekend in deze stad houdt de historicus zich bezig met de studie van het grillige Europese integratieproces sinds de Tweede Wereldoorlog. De hoogleraar Europese geschiedenis schreef er het boek Reis naar het Continent over.
...