Het plan stelt veiligheid en levenskwaliteit centraal door in te zetten op het autoluw maken van de wijken, het versterken van het openbaar vervoer, het verminderen van het private autobezit en het inkomende autoverkeer beter te beheren. Concreet moet het autogebruik met 24 procent dalen en het aantal verplaatsingen met de fiets verviervoudigen.

'We moeten het doorgaand verkeer uit de wijken krijgen. Wijken moeten dus zoveel mogelijk autoluw worden gemaakt met zone 30. Die zone 30 moet je afdwingen, niet enkel door controle en boetes, maar ook door de inrichting van je straat. Er mag enkel nog bestemmingsverkeer in de wijken en dat moet traag verkeer zijn,' zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

Inzake openbaar vervoer wordt verwezen naar de nieuwe beheersovereenkomst met de MIVB, die ook donderdag werd goedgekeurd. Zo staat de afwerking van de metro-verlenging naar het Noorden uiteraard met stip genoteerd, maar worden ook verlengingen naar het zuiden via Albert en naar het Westen richting Berchem of Groot-Bijgaarden bestudeerd.

Er wordt ook ingezet op de tram met de verlenging van tram 9 naar de Heizel, een nieuwe tramlijn naar Neder-over-Heembeek en een aansluiting van het Noordstation via Tour & Taxis naar Laken.

Fiets

Ook de fiets is een belangrijke pijler van Good Move. 'We zetten in op fietssnelwegen naast de spoorwegen, maar ook het aanpakken van barrières en oversteken die vandaag nog te gevaarlijk zijn, zoals aan Sainctelette, De Trooz, Vandervelde, Meiser en de kruispunten op de kleine ring. Het aantal fietsers verdubbelde de afgelopen 5 jaar, maar het moet sneller en meer doorgedreven gaan. Brussel moet een fietsstad worden en die ambitie is vandaag breed gedragen,' aldus Pascal Smet.

Verder worden een aantal toegangswegen tot de stad herdacht. De Brusselse Regering nam al de principebeslissing om de A12 en de E40 aan Reyers te deklasseren en om te vormen in een stadsboulevard. In de toekomst wordt ook de Keizer Karellaan herdacht en is er eensgezindheid dat het Hermann Debroux-viaduct op termijn weg moet.

Daarnaast wordt de autodruk verminderd op Meiser, Lambermont, Louiza en Sainctelette, met meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Tot slot schrijft het plan zich ook in de MaaS (mobility as a service) - evolutie in en wil het Gewest geïntegreerde tickets aan de gebruiker kunnen aanbieden. De MIVB zal daarvoor samenwerken met publieke en private partners.

Het plan kwam tot stand na talrijke consultaties van zowel publieke als private mobiliteitsspelers, de gemeenten en de politiezones en gaat nu in openbaar onderzoek van 15 juni tot 15 oktober, zodat de volgende Brusselse regering het eind dit jaar definitief kan goedkeuren en ermee aan de slag kan.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) wees erop dat het mobiliteitsplan niet noodzakelijk veel middelen vereist. Wegen moeten immers onderhouden en hersteld worden, en dat kan dan volgens de principes van Good Move gebeuren

Het plan stelt veiligheid en levenskwaliteit centraal door in te zetten op het autoluw maken van de wijken, het versterken van het openbaar vervoer, het verminderen van het private autobezit en het inkomende autoverkeer beter te beheren. Concreet moet het autogebruik met 24 procent dalen en het aantal verplaatsingen met de fiets verviervoudigen. 'We moeten het doorgaand verkeer uit de wijken krijgen. Wijken moeten dus zoveel mogelijk autoluw worden gemaakt met zone 30. Die zone 30 moet je afdwingen, niet enkel door controle en boetes, maar ook door de inrichting van je straat. Er mag enkel nog bestemmingsverkeer in de wijken en dat moet traag verkeer zijn,' zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A). Inzake openbaar vervoer wordt verwezen naar de nieuwe beheersovereenkomst met de MIVB, die ook donderdag werd goedgekeurd. Zo staat de afwerking van de metro-verlenging naar het Noorden uiteraard met stip genoteerd, maar worden ook verlengingen naar het zuiden via Albert en naar het Westen richting Berchem of Groot-Bijgaarden bestudeerd. Er wordt ook ingezet op de tram met de verlenging van tram 9 naar de Heizel, een nieuwe tramlijn naar Neder-over-Heembeek en een aansluiting van het Noordstation via Tour & Taxis naar Laken.Ook de fiets is een belangrijke pijler van Good Move. 'We zetten in op fietssnelwegen naast de spoorwegen, maar ook het aanpakken van barrières en oversteken die vandaag nog te gevaarlijk zijn, zoals aan Sainctelette, De Trooz, Vandervelde, Meiser en de kruispunten op de kleine ring. Het aantal fietsers verdubbelde de afgelopen 5 jaar, maar het moet sneller en meer doorgedreven gaan. Brussel moet een fietsstad worden en die ambitie is vandaag breed gedragen,' aldus Pascal Smet. Verder worden een aantal toegangswegen tot de stad herdacht. De Brusselse Regering nam al de principebeslissing om de A12 en de E40 aan Reyers te deklasseren en om te vormen in een stadsboulevard. In de toekomst wordt ook de Keizer Karellaan herdacht en is er eensgezindheid dat het Hermann Debroux-viaduct op termijn weg moet. Daarnaast wordt de autodruk verminderd op Meiser, Lambermont, Louiza en Sainctelette, met meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Tot slot schrijft het plan zich ook in de MaaS (mobility as a service) - evolutie in en wil het Gewest geïntegreerde tickets aan de gebruiker kunnen aanbieden. De MIVB zal daarvoor samenwerken met publieke en private partners. Het plan kwam tot stand na talrijke consultaties van zowel publieke als private mobiliteitsspelers, de gemeenten en de politiezones en gaat nu in openbaar onderzoek van 15 juni tot 15 oktober, zodat de volgende Brusselse regering het eind dit jaar definitief kan goedkeuren en ermee aan de slag kan. Minister-president Rudi Vervoort (PS) wees erop dat het mobiliteitsplan niet noodzakelijk veel middelen vereist. Wegen moeten immers onderhouden en hersteld worden, en dat kan dan volgens de principes van Good Move gebeuren