Het "Brabantnet" moet ervoor zorgen dat de Vlaamse Rand beter verbonden is met het centrum van Brussel. Dat zal gebeuren door viertramlijnen die het Gewestelijk Expresnet moeten aanvullen. De voorgestelde tracés zijn Heist-op-den-Berg-Zaventem-Brussel, Ninove-Brussel, Boom-Brussel en Jette-Vilvoorde-Zaventem-Tervuren. De milieueffectenrapportage (MER) in opdracht van De Lijn worden nog in de loop van dit jaar voorgesteld aan de Vlaamse regering. Een tijdelijke subcommissie Infrastructuur binnen het Brussels parlement heeft zich over het project gebogen en een resolutie opgesteld, die woensdag door meerderheid en oppositie werd goedgekeurd. Met de resolutie wil het Brussels parlement de betrokkenheid bij het project benadrukken. De commissie is enthousiast over de kwaliteit van het project, dat kan bijdragen tot vermindering van de autodruk in Brussel. Tegelijkertijd kaart ze wel aan dat er maatregelen nodig zijn om automobilisten te overtuigen de trams te nemen en verzoekt ze de Brusselse regering onder meer om het Vlaams gewest daarvoor aan te moedigen. "Daarom vragen we in deze resolutie ook expliciet inspanningen rond tariefintegratie, het op elkaar afstemmen van frequenties, aanbod en gedeelde halte-infrastructuur", zegt Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen). Voor het vervoersnetwerk zijn er volgens de commissie verschillende beleidskeuzes. Een mogelijkheid is de lijnen te leiden naar intermodale knooppunten, met een voorkeur voor de metro. "Het is noodzakelijk om de verschillende mogelijkheidheden per geval te bestuderen, rekening houdend met het belang van de reizigers", luidt het. (Belga)

Het "Brabantnet" moet ervoor zorgen dat de Vlaamse Rand beter verbonden is met het centrum van Brussel. Dat zal gebeuren door viertramlijnen die het Gewestelijk Expresnet moeten aanvullen. De voorgestelde tracés zijn Heist-op-den-Berg-Zaventem-Brussel, Ninove-Brussel, Boom-Brussel en Jette-Vilvoorde-Zaventem-Tervuren. De milieueffectenrapportage (MER) in opdracht van De Lijn worden nog in de loop van dit jaar voorgesteld aan de Vlaamse regering. Een tijdelijke subcommissie Infrastructuur binnen het Brussels parlement heeft zich over het project gebogen en een resolutie opgesteld, die woensdag door meerderheid en oppositie werd goedgekeurd. Met de resolutie wil het Brussels parlement de betrokkenheid bij het project benadrukken. De commissie is enthousiast over de kwaliteit van het project, dat kan bijdragen tot vermindering van de autodruk in Brussel. Tegelijkertijd kaart ze wel aan dat er maatregelen nodig zijn om automobilisten te overtuigen de trams te nemen en verzoekt ze de Brusselse regering onder meer om het Vlaams gewest daarvoor aan te moedigen. "Daarom vragen we in deze resolutie ook expliciet inspanningen rond tariefintegratie, het op elkaar afstemmen van frequenties, aanbod en gedeelde halte-infrastructuur", zegt Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen). Voor het vervoersnetwerk zijn er volgens de commissie verschillende beleidskeuzes. Een mogelijkheid is de lijnen te leiden naar intermodale knooppunten, met een voorkeur voor de metro. "Het is noodzakelijk om de verschillende mogelijkheidheden per geval te bestuderen, rekening houdend met het belang van de reizigers", luidt het. (Belga)