Brussel vordert al sinds maart elke maand dwangsommen van de federale regering. Het gewest steunt daarvoor op een Brussels vonnis. Dat verbood voor een periode van achttien maanden elke toename van het aantal inbreuken tegen het Brussels besluit uit 1999 dat geluidsnormen oplegt, voor de vluchten die vertrekken vanop de Kanaal- en de Ringroute en voor de aankomsten op piste 01. Als referentiejaar geldt 2017. "We gaan niet naar de rechter voor ons plezier. Elke maand is de situatie slechter dan in 2017. We zitten aan 6 miljoen euro aan dwangsommen. We kunnen tot 9 miljoen euro gaan, maar blijkbaar is dat niet genoeg. De dwangsommen zijn opgelegd om een gedragswijziging teweeg te brengen en om er voor te zorgen dat de Brusselaars, en eigenlijk iedereen, minder geluidshinder ondergaan, maar ze werken niet", aldus minister Maron. De nieuwe gerechtelijke stappen moeten "eventueel tot hogere dwangsommen" leiden, maar ook tot een effectenstudie met alternatieve oplossingen. (Belga)

Brussel vordert al sinds maart elke maand dwangsommen van de federale regering. Het gewest steunt daarvoor op een Brussels vonnis. Dat verbood voor een periode van achttien maanden elke toename van het aantal inbreuken tegen het Brussels besluit uit 1999 dat geluidsnormen oplegt, voor de vluchten die vertrekken vanop de Kanaal- en de Ringroute en voor de aankomsten op piste 01. Als referentiejaar geldt 2017. "We gaan niet naar de rechter voor ons plezier. Elke maand is de situatie slechter dan in 2017. We zitten aan 6 miljoen euro aan dwangsommen. We kunnen tot 9 miljoen euro gaan, maar blijkbaar is dat niet genoeg. De dwangsommen zijn opgelegd om een gedragswijziging teweeg te brengen en om er voor te zorgen dat de Brusselaars, en eigenlijk iedereen, minder geluidshinder ondergaan, maar ze werken niet", aldus minister Maron. De nieuwe gerechtelijke stappen moeten "eventueel tot hogere dwangsommen" leiden, maar ook tot een effectenstudie met alternatieve oplossingen. (Belga)