Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Tijdens deze legislatuur werden voor het eerst adviesraden opgericht, een cultuur- en sportbeleid gevoerd, aandacht geschonken aan verkeersveiligheid, worden de inwoners geïnformeerd via een gratis gemeentekrant, enz.

Nooit had de gemeente zo'n bekwaam professioneel personeel en zo veel vrijwilligers. Iedereen die komt aankloppen wordt op een gelijke, correcte manier behandeld, en ook dat is nieuw. De aanstaande verkiezingen zijn belangrijker dan die van zes jaar geleden, want de vernieuwing moet worden doorgezet, de gemeente mag niet meer verdeeld worden. Blijvende aandacht voor socio-cultureel werk en sociaal beleid, meer aandacht voor openbare werken, zacht toerisme en milieu.

Wie worden de winnaars? Wie de verliezers?

De kiezer heeft altijd gelijk. Uiteindelijk is de enige weg voor Zwalm vooruit. Ik hoop op een sterk mandaat voor de mensen die op een positieve manier hun krachten bundelen voor een open en dynamisch Zwalm. We willen mensen bijeen brengen, zo vertrouwen geven en dat vergt meer inspanning dan het tegenovergestelde. Laat ons hopen dat de mensen kiezen voor Zwalm omdat wij ons inzetten voor Zwalm.

En de twijfelachtige persoonlijke ambities van sommigen nemen best niet meer de bovenhand.

Wat speelt in uw gemeente?

Met projecten als Toer d'Amour, Dorp Van De Ronde ... hebben we Zwalmenaren echt dichter bij elkaar gebracht en muren gesloopt. Ook in mindere tijden is het een kerntaak van een gemeentebestuur om inspanningen leveren voor dergelijke gemeenschapsbevorderende initiatieven.

Ook in een landelijke gemeente is het meer dan ooit belangrijk om een buurtwerker te hebben, seniorenfeesten tot successen te maken, jongeren een aanbod bieden. Daarnaast is er nog veel werk in het grondgebied (wegenis, verkeersveiligheid) en in de woonkwaliteit. Iedereen telt mee. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?Tijdens deze legislatuur werden voor het eerst adviesraden opgericht, een cultuur- en sportbeleid gevoerd, aandacht geschonken aan verkeersveiligheid, worden de inwoners geïnformeerd via een gratis gemeentekrant, enz. Nooit had de gemeente zo'n bekwaam professioneel personeel en zo veel vrijwilligers. Iedereen die komt aankloppen wordt op een gelijke, correcte manier behandeld, en ook dat is nieuw. De aanstaande verkiezingen zijn belangrijker dan die van zes jaar geleden, want de vernieuwing moet worden doorgezet, de gemeente mag niet meer verdeeld worden. Blijvende aandacht voor socio-cultureel werk en sociaal beleid, meer aandacht voor openbare werken, zacht toerisme en milieu.Wie worden de winnaars? Wie de verliezers?De kiezer heeft altijd gelijk. Uiteindelijk is de enige weg voor Zwalm vooruit. Ik hoop op een sterk mandaat voor de mensen die op een positieve manier hun krachten bundelen voor een open en dynamisch Zwalm. We willen mensen bijeen brengen, zo vertrouwen geven en dat vergt meer inspanning dan het tegenovergestelde. Laat ons hopen dat de mensen kiezen voor Zwalm omdat wij ons inzetten voor Zwalm. En de twijfelachtige persoonlijke ambities van sommigen nemen best niet meer de bovenhand. Wat speelt in uw gemeente?Met projecten als Toer d'Amour, Dorp Van De Ronde ... hebben we Zwalmenaren echt dichter bij elkaar gebracht en muren gesloopt. Ook in mindere tijden is het een kerntaak van een gemeentebestuur om inspanningen leveren voor dergelijke gemeenschapsbevorderende initiatieven. Ook in een landelijke gemeente is het meer dan ooit belangrijk om een buurtwerker te hebben, seniorenfeesten tot successen te maken, jongeren een aanbod bieden. Daarnaast is er nog veel werk in het grondgebied (wegenis, verkeersveiligheid) en in de woonkwaliteit. Iedereen telt mee. (SD)