Brouns wil misbruik van economische migratie zwaarder aanpakken

Jo Brouns (CD&V), minister van Economie. © Getty

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) wil strenger optreden tegen misbruik met economische migratie en detachering. Het mensenhandeldossier rond het chemiebedrijf Borealis toont volgens de minister  aan dat er in alle sectoren een potentieel gevaar is van uitbuiting en misbruik. Alleen beschikt de Vlaamse Sociale Inspectie (VSI) niet altijd over de juiste instrumenten om performant op te treden.

In de eerste plaats pleit Brouns voor een grotere verantwoordelijkheid voor opdrachtgevers en aannemers. Dat moet voorkomen dat bedrijven die via onderaannemingen werken hun aansprakelijkheid ontlopen. Vandaag kunnen ze contractueel opnemen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor inbreuken die door een onderaannemer wordt gemaakt. Dat impliceert dat ze niet vervolgd kunnen worden, ook al bleek de hoofdaannemer op de hoogte.

Minister Brouns wil die mogelijkheid om de aansprakelijkheid contractueel uit te sluiten, schrappen. Ook de boetes moeten omhoog. Vandaag kan een onderneming een boete krijgen van 1.800 tot 18.000 euro per tewerkgestelde persoon zonder papieren. Vlaanderen wil deze boetes laten overeenstemmen met de federale wetgeving. Zo liggen in het Sociaal Strafwetboek de administratieve geldboetes tussen de 300 en 3.000 euro, een bedrag dat je moet vermenigvuldigen met factor 8, de zogenaamde opdeciemen. Bovendien gaat er extra aandacht naar de behandeling van dossiers van grote aanvragers van arbeidskaarten.

Binnen de dienst economische migratie van het Departement Werk en Sociale Economie wordt een cel opgericht die dergelijke grote aanvragen behandelt. Daarvoor wordt extra personeel (3 VTE’s) aangeworven. En  ook binnen de Vlaamse Sociale Inspectie komt er een nieuwe cel – en extra personeel – wat het aantal controles gevoelig moet opkrikken. ‘We hebben zicht op elke buitenlandse werkkracht die met een arbeidsvergunning wordt tewerkgesteld. Zij durven echter vaak niet aan de alarmbel trekken in het geval van uitbuiting, omwille van de machtsverhoudingen met hun werkgever. Met een proactieve aanpak kunnen we hier grote stappen in zetten’, aldus minister Brouns. Hij hoopt ook dat vanuit de sectoren alert gereageerd wordt op situaties waarbij oneerlijke concurrentie speelt. Dat kan onder meer door sensibiliseringsacties en door samenwerking met de inspectiediensten. Bij zware inbreuken van een werkgever zullen de slachtoffers naar de VDAB worden toegeleid. Die kan hen begeleiden naar nieuw werk.

Partner Content