Volgens Tertio ontving de vzw die de psychiatrische ziekenhuizen in ons land beheert, een brief uit Rome waarin verwezen wordt naar een beslissing van de Congregatie voor de Geloofsleer. Die bepaalt dat de psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders van Liefde met onmiddellijke ingang -vanaf 30 maart 2020- niet langer als katholieke instellingen beschouwd kunnen worden. De vzw beheert in ons land ook nog tientallen lagere en secundaire scholen, kinderdagverblijven en orthopedagogische centra, goed voor zowat 13.000 medewerkers. De vzw ligt al jarenlang in conflict met de internationale Broeders van Liefde in Rome, over het thema euthanasie. In een visietekst van enkele jaren oud over psychisch lijden bij patiënten met een psychiatrische aandoening in een niet-terminale situatie, zetten de Belgische Broeders van Liefde de deur open voor euthanasie. Tot groot ongenoegen van Rome. Door nu het label "katholiek" te schrappen, draait het discussiepunt volgens Torfs niet langer rond die euthanasie. "Dat vraagstuk lijkt nu beëindigd", aldus de kerkjurist. "Nu gaat de discussie over het gebruik van de titel 'Broeders van Liefde' en over het eigendomsrecht van de goederen". Volgens Torfs zouden de verantwoordelijken achter de Belgische vzw nog in beroep kunnen gaan bij de Apostologische Signatuur, maar dat lijkt men niet van plan. Voorzitter van de vzw, Raf De Rycke, zegt vandaag aan verschillende media dat hij wil voortwerken met dezelfde naam, dezelfde missie en dezelfde visie, "in het belang van de Belgische broeders, de medewerkers, de cliënten en de samenleving". Het is niet uitgesloten dat het generaal bestuur van de Broeders van Liefde gerechtelijke stappen gaat ondernemen tegen de Belgische vzw, met name rond het eigendomsrecht van de gebouwen. Maar dan dreigt volgens Torfs een jarenlange procedureslag. "Ze zullen dan moeten kunnen aantonen dat de kerkelijke kwalificatie ook burgerrechtelijk bevestigd wordt. Het zou beter zijn dat men tot een akkoord probeert te komen." (Belga)

Volgens Tertio ontving de vzw die de psychiatrische ziekenhuizen in ons land beheert, een brief uit Rome waarin verwezen wordt naar een beslissing van de Congregatie voor de Geloofsleer. Die bepaalt dat de psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders van Liefde met onmiddellijke ingang -vanaf 30 maart 2020- niet langer als katholieke instellingen beschouwd kunnen worden. De vzw beheert in ons land ook nog tientallen lagere en secundaire scholen, kinderdagverblijven en orthopedagogische centra, goed voor zowat 13.000 medewerkers. De vzw ligt al jarenlang in conflict met de internationale Broeders van Liefde in Rome, over het thema euthanasie. In een visietekst van enkele jaren oud over psychisch lijden bij patiënten met een psychiatrische aandoening in een niet-terminale situatie, zetten de Belgische Broeders van Liefde de deur open voor euthanasie. Tot groot ongenoegen van Rome. Door nu het label "katholiek" te schrappen, draait het discussiepunt volgens Torfs niet langer rond die euthanasie. "Dat vraagstuk lijkt nu beëindigd", aldus de kerkjurist. "Nu gaat de discussie over het gebruik van de titel 'Broeders van Liefde' en over het eigendomsrecht van de goederen". Volgens Torfs zouden de verantwoordelijken achter de Belgische vzw nog in beroep kunnen gaan bij de Apostologische Signatuur, maar dat lijkt men niet van plan. Voorzitter van de vzw, Raf De Rycke, zegt vandaag aan verschillende media dat hij wil voortwerken met dezelfde naam, dezelfde missie en dezelfde visie, "in het belang van de Belgische broeders, de medewerkers, de cliënten en de samenleving". Het is niet uitgesloten dat het generaal bestuur van de Broeders van Liefde gerechtelijke stappen gaat ondernemen tegen de Belgische vzw, met name rond het eigendomsrecht van de gebouwen. Maar dan dreigt volgens Torfs een jarenlange procedureslag. "Ze zullen dan moeten kunnen aantonen dat de kerkelijke kwalificatie ook burgerrechtelijk bevestigd wordt. Het zou beter zijn dat men tot een akkoord probeert te komen." (Belga)