De campagne, die liep van 13 februari tot 31 maart, stond in het teken van de hongerbestrijding in Noord-Oeganda. Met de slogan "Geef Molly een kans... en stop de honger" maakte de ngo "het probleem van kleine landbouwers die perioden van honger kennen heel concreet", klinkt het. "Het toonde ook aan dat het werk van onze partnerorganisaties in het Zuiden resultaten oplevert. Dat bracht een enorme dynamiek op gang, zowel bij onze vrijwilligers als bij het bredere publiek", meent Herijgers. Duizenden vrijwilligers organiseerden in heel Vlaanderen tal van activiteiten. "Ik wil alle vrijwilligers en schenkers dan ook van harte bedanken voor zoveel inzet en financiële steun", zegt Herijgers. (BGY)

De campagne, die liep van 13 februari tot 31 maart, stond in het teken van de hongerbestrijding in Noord-Oeganda. Met de slogan "Geef Molly een kans... en stop de honger" maakte de ngo "het probleem van kleine landbouwers die perioden van honger kennen heel concreet", klinkt het. "Het toonde ook aan dat het werk van onze partnerorganisaties in het Zuiden resultaten oplevert. Dat bracht een enorme dynamiek op gang, zowel bij onze vrijwilligers als bij het bredere publiek", meent Herijgers. Duizenden vrijwilligers organiseerden in heel Vlaanderen tal van activiteiten. "Ik wil alle vrijwilligers en schenkers dan ook van harte bedanken voor zoveel inzet en financiële steun", zegt Herijgers. (BGY)