Philip Lee, een persoonlijke vriend van premier Theresa May, was nooit een voorvechter van een 'hard brexit' en was in eerste instantie zelfs volledig tegen de Britse uitstap uit de EU gekant. Hij had het naar eigen zeggen vooral moeilijk met de positie die de regering-May innam in het debat rond een reeks amendementen die door het Hogerhuis is toegevoegd aan de brexit-bill, ontworpen om de rol van het parlement te versterken. Het Lagerhuis moet daar dinsdagmiddag en woensdag over stemmen, maar de regering heeft al duidelijk gemaakt dat het rebellie binnen de eigen partij daarbij niet zal appreciëren. "De belangrijkste reden voor mijn beslissing is het brexit-proces en de wil van de regering om de rol van het parlement in de uiteindelijke uitkomst te beperken in een stemming die vandaag plaatsvindt", zegt Lee in een statement op zijn website. "Als ik mijn kinderen in de toekomst in de ogen wil kijken en eerlijk wil kunnen zeggen dat ik mijn best heb gedaan voor hen, dan kan ik de uitstap van ons land uit de EU hoe die er nu uitziet, niet steunen." Premier May had Lee en de 315 andere partijgenoten in het Lagerhuis gisterenavond laat nog opgeroepen om de partijlijn te volgen en de voorgestelde amendementen weg te stemmen. Vooral de aanpassing van de Lords - traditioneel meer Europeesgezind dan het House of Commons - om de parlementsleden de macht te geven de regering terug naar Brussel te sturen om de brexit-deal te heronderhandelen als die in hun ogen niet zou voldoen, is niet naar de zin van May. Parlementsleden hebben de plicht "om de brexit waar te maken", verklaarde de premier. Lee was minister van Mensenrechten in de regering-May, een van de ministers en staatssecretarissen onder de minister van Justitie. (Belga)

Philip Lee, een persoonlijke vriend van premier Theresa May, was nooit een voorvechter van een 'hard brexit' en was in eerste instantie zelfs volledig tegen de Britse uitstap uit de EU gekant. Hij had het naar eigen zeggen vooral moeilijk met de positie die de regering-May innam in het debat rond een reeks amendementen die door het Hogerhuis is toegevoegd aan de brexit-bill, ontworpen om de rol van het parlement te versterken. Het Lagerhuis moet daar dinsdagmiddag en woensdag over stemmen, maar de regering heeft al duidelijk gemaakt dat het rebellie binnen de eigen partij daarbij niet zal appreciëren. "De belangrijkste reden voor mijn beslissing is het brexit-proces en de wil van de regering om de rol van het parlement in de uiteindelijke uitkomst te beperken in een stemming die vandaag plaatsvindt", zegt Lee in een statement op zijn website. "Als ik mijn kinderen in de toekomst in de ogen wil kijken en eerlijk wil kunnen zeggen dat ik mijn best heb gedaan voor hen, dan kan ik de uitstap van ons land uit de EU hoe die er nu uitziet, niet steunen." Premier May had Lee en de 315 andere partijgenoten in het Lagerhuis gisterenavond laat nog opgeroepen om de partijlijn te volgen en de voorgestelde amendementen weg te stemmen. Vooral de aanpassing van de Lords - traditioneel meer Europeesgezind dan het House of Commons - om de parlementsleden de macht te geven de regering terug naar Brussel te sturen om de brexit-deal te heronderhandelen als die in hun ogen niet zou voldoen, is niet naar de zin van May. Parlementsleden hebben de plicht "om de brexit waar te maken", verklaarde de premier. Lee was minister van Mensenrechten in de regering-May, een van de ministers en staatssecretarissen onder de minister van Justitie. (Belga)