Een parlementaire toezichthouder op de normen kwam tot de bevinding dat Conor Burns ermee had gedreigd zijn parlementaire privileges te gebruiken, door een reeds lang aanslepend dispuut van zijn vader met een bedrijf ter sprake te brengen in het Lagerhuis. Parlementair privilege biedt parlementsleden bescherming wanneer zij zich uitspreken in het parlement. "Met diepe spijt heb ik beslist ontslag te nemen als minister voor internationale handel", twitterde Burns zelf. Hij voegde eraan toe als parlementslid Johnson "van ganser harte" te zullen blijven steunen. Volgens de onderzoekscommissie heeft Burns op briefpapier van het Lagerhuis een brief verstuurd "omtrent een puur persoonlijke familiale kwestie en probeerde hij een betaling aan zijn vader te bewerkstelligen door te suggereren dat hij wel eens zijn parlementair privilege zou gebruiken en de zaak te berde te brengen" (in het parlement). De opgestapte minister vertelde een bedrijfsleider, die een klacht had, dat hij "de potentieel onaangename ervaring" van te worden genoemd in de volksvertegenwoordiging kon vermijden door te helpen met de betaling waarop Burns' vader uit was. Burns, verkozen voor het zuid-Engelse Bournemouth West, heeft zich verontschuldigd en gezegd dat hij nooit in die termen naar de klager had moeten schrijven en geen briefpapier van het Lagerhuis had mogen gebruiken. De toezichthouder beveelt een schorsing van zeven dagen als parlementslid aan. (Belga)

Een parlementaire toezichthouder op de normen kwam tot de bevinding dat Conor Burns ermee had gedreigd zijn parlementaire privileges te gebruiken, door een reeds lang aanslepend dispuut van zijn vader met een bedrijf ter sprake te brengen in het Lagerhuis. Parlementair privilege biedt parlementsleden bescherming wanneer zij zich uitspreken in het parlement. "Met diepe spijt heb ik beslist ontslag te nemen als minister voor internationale handel", twitterde Burns zelf. Hij voegde eraan toe als parlementslid Johnson "van ganser harte" te zullen blijven steunen. Volgens de onderzoekscommissie heeft Burns op briefpapier van het Lagerhuis een brief verstuurd "omtrent een puur persoonlijke familiale kwestie en probeerde hij een betaling aan zijn vader te bewerkstelligen door te suggereren dat hij wel eens zijn parlementair privilege zou gebruiken en de zaak te berde te brengen" (in het parlement). De opgestapte minister vertelde een bedrijfsleider, die een klacht had, dat hij "de potentieel onaangename ervaring" van te worden genoemd in de volksvertegenwoordiging kon vermijden door te helpen met de betaling waarop Burns' vader uit was. Burns, verkozen voor het zuid-Engelse Bournemouth West, heeft zich verontschuldigd en gezegd dat hij nooit in die termen naar de klager had moeten schrijven en geen briefpapier van het Lagerhuis had mogen gebruiken. De toezichthouder beveelt een schorsing van zeven dagen als parlementslid aan. (Belga)