Met de 'Brexit bill' wil de regering-May zichzelf de bevoegdheid geven om de andere Europese lidstaten er officieel van op de hoogte te brengen dat Groot-Brittannië de EU wil verlaten. Het zag zich ertoe genoodzaakt zo'n wetsontwerp neer te leggen nadat het Britse Hooggerechtshof eind januari geoordeeld had dat volgens de bestaande wetgeving het parlement het laatste woord heeft. Enkel de Britse volksvertegenwoordigers kunnen artikel 50 van het Europees verdrag inroepen en de Brexit-gesprekken in gang steken, luidde het. Met een korte tekst wil premier May aan de opmerkingen van het Hof tegemoetkomen. Het Lagerhuis keurde haar wetsontwerp integraal goed, maar het Hogerhuis heeft de tekst nu geamendeerd. De verwachting is weliswaar dat het Lagerhuis de aanpassing van de Lords terugschroeft, maar door de nederlaag in het Hogerhuis is de harde lijn van de Britse regering in vraag gesteld. Londen wil er niet van weten om een eenzijdige garantie voor EU-burgers op Brits grondgebied uit te spreken. Dat kan pas in het kader van een verdrag waardoor ook de rechten van de Britse burgers in andere EU-landen worden veilig gesteld, luidt het. Nu het amendement effectief is goedgekeurd, gaat het wetsontwerp terug naar het Lagerhuis. Als de tekst daar opnieuw aangepast wordt, ontstaat er een heus pingpongspel tussen de twee kamers van het Britse parlement. In het Lagerhuis hebben de Tories van May de meerderheid, in het Hogerhuis niet. Vraag is of de timing van de Britse regering daardoor niet in de soep draait. Bedoeling is de Brexit-wet tegen 7 maart definitief gestemd te hebben, zodat premier May voor einde maart artikel 50 kan inroepen. (Belga)

Met de 'Brexit bill' wil de regering-May zichzelf de bevoegdheid geven om de andere Europese lidstaten er officieel van op de hoogte te brengen dat Groot-Brittannië de EU wil verlaten. Het zag zich ertoe genoodzaakt zo'n wetsontwerp neer te leggen nadat het Britse Hooggerechtshof eind januari geoordeeld had dat volgens de bestaande wetgeving het parlement het laatste woord heeft. Enkel de Britse volksvertegenwoordigers kunnen artikel 50 van het Europees verdrag inroepen en de Brexit-gesprekken in gang steken, luidde het. Met een korte tekst wil premier May aan de opmerkingen van het Hof tegemoetkomen. Het Lagerhuis keurde haar wetsontwerp integraal goed, maar het Hogerhuis heeft de tekst nu geamendeerd. De verwachting is weliswaar dat het Lagerhuis de aanpassing van de Lords terugschroeft, maar door de nederlaag in het Hogerhuis is de harde lijn van de Britse regering in vraag gesteld. Londen wil er niet van weten om een eenzijdige garantie voor EU-burgers op Brits grondgebied uit te spreken. Dat kan pas in het kader van een verdrag waardoor ook de rechten van de Britse burgers in andere EU-landen worden veilig gesteld, luidt het. Nu het amendement effectief is goedgekeurd, gaat het wetsontwerp terug naar het Lagerhuis. Als de tekst daar opnieuw aangepast wordt, ontstaat er een heus pingpongspel tussen de twee kamers van het Britse parlement. In het Lagerhuis hebben de Tories van May de meerderheid, in het Hogerhuis niet. Vraag is of de timing van de Britse regering daardoor niet in de soep draait. Bedoeling is de Brexit-wet tegen 7 maart definitief gestemd te hebben, zodat premier May voor einde maart artikel 50 kan inroepen. (Belga)