Het wetsvoorstel, dat momenteel voorligt in het Britse parlement, "straft het merendeel van de vluchtelingen die asiel aanvragen met onrechtmatige en onrechtvaardige sancties", klinkt het in de mededeling van de UNHCR. Nog volgens de UNHCR "schendt het model de internationale regels en praktijken inzake het beschermen van vluchtelingen". Het voorstel dat ingediend werd door minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel wil de asielprocedure in het Verenigd Koninkrijk danig verstrengen. De hervorming heeft tot doel om illegale immigratie te ontmoedigen en behandelt migranten op een verschillende manier op basis van het feit of ze het land al dan niet legaal zijn binnengekomen. Voorts wil het plan de gevangenisstraf voor wie het land illegaal binnenkomt fors optrekken van zes maanden naar vier jaar en het merendeel van de migranten overbrengen naar een zogenaamd 'derde land". Als dat onmogelijk zou blijken, krijgen ze een tijdelijke vluchtelingenstatus toegekend met minder rechten. "Degenen die op een illegale manier aankomen, zullen gestigmatiseerd worden als ongewenst, tien jaar lang in een precair statuut doorbrengen en geen toegang krijgen tot publieke fondsen", verklaarde Rossella Pagliuchi-Lor van de UNHCR. "Deze gedifferentieerde behandeling heeft geen enkele basis in het internationaal recht", voegde ze eraan toe. Ze herinnerde er ook aan dat "de definitie van een vluchteling niet verandert naargelang het reistraject, de keuze van het land van asiel of het tijdstip van indiening van de aanvraag". De UNHCR verzet zich ten slotte ook tegen het feit dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste veilige land dat ze doorkruisen. "Een niet te realiseren vereiste", klinkt het, "die niet voorkomt in het Vluchtelingenverdrag uit 1951 en haaks staat op de humanitaire principes". (Belga)

Het wetsvoorstel, dat momenteel voorligt in het Britse parlement, "straft het merendeel van de vluchtelingen die asiel aanvragen met onrechtmatige en onrechtvaardige sancties", klinkt het in de mededeling van de UNHCR. Nog volgens de UNHCR "schendt het model de internationale regels en praktijken inzake het beschermen van vluchtelingen". Het voorstel dat ingediend werd door minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel wil de asielprocedure in het Verenigd Koninkrijk danig verstrengen. De hervorming heeft tot doel om illegale immigratie te ontmoedigen en behandelt migranten op een verschillende manier op basis van het feit of ze het land al dan niet legaal zijn binnengekomen. Voorts wil het plan de gevangenisstraf voor wie het land illegaal binnenkomt fors optrekken van zes maanden naar vier jaar en het merendeel van de migranten overbrengen naar een zogenaamd 'derde land". Als dat onmogelijk zou blijken, krijgen ze een tijdelijke vluchtelingenstatus toegekend met minder rechten. "Degenen die op een illegale manier aankomen, zullen gestigmatiseerd worden als ongewenst, tien jaar lang in een precair statuut doorbrengen en geen toegang krijgen tot publieke fondsen", verklaarde Rossella Pagliuchi-Lor van de UNHCR. "Deze gedifferentieerde behandeling heeft geen enkele basis in het internationaal recht", voegde ze eraan toe. Ze herinnerde er ook aan dat "de definitie van een vluchteling niet verandert naargelang het reistraject, de keuze van het land van asiel of het tijdstip van indiening van de aanvraag". De UNHCR verzet zich ten slotte ook tegen het feit dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste veilige land dat ze doorkruisen. "Een niet te realiseren vereiste", klinkt het, "die niet voorkomt in het Vluchtelingenverdrag uit 1951 en haaks staat op de humanitaire principes". (Belga)