'De mogelijke omzendbrief van Hilde Crevits over religieuze kentekens is een belangrijke doorbraak', zo reageert het Minderhedenforum op de brief die de Vlaamse minister van Onderwijs aangekondigd heeft over het arrest van de Raad van State over religieuze symbolen op school.

'Een beslissing over het invoeren van een verbod op levensbeschouwelijke kentekens behoort tot de autonomie van de onderwijsinstellingen, en ik zal me daar niet in mengen.' Dat zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) eerder in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

'Kansarme leerlingen mogen niet dupe worden'

Voorts is ze bereid 'een in mensentaal vertaalde versie' van het arrest te bezorgen aan de scholen. Het Minderhedenforum meent dat dit kansen opent. 'Wel blijven we alert: de brief mag niet de verantwoordelijkheid afschuiven naar anderen.' 'De omzendbrief kan een einde maken aan de discriminatie van moslimmeisjes of leerlingen uit andere gemeenschappen', zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum.

Wouter Van Bellingen , .
Wouter Van Bellingen © .

Wordt de hoofddoek niet per definitie geweerd uit de school, dan erkent de minister interculturaliteit als een gegeven en niet langer als een probleem. De brief is een goede stap in de richting naar respect voor alle gemeenschap in ons land, zo klinkt het verder in de mededeling.

Tegelijk is het Minderhedenforum bezorgd over aangekondigde besparingen op personeels- en werkingsmiddelen in het onderwijs. 'Kansarme leerlingen mogen daar niet de dupe van worden.'

Groen: 'Tevreden met demarche'

Ook Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) is tevreden met de demarche van minister Crevits om een brief naar de onderwijsinstellingen te sturen waarin ze het arrest van de Raad van State over het dragen van religieuze kentekens zal toelichten. 'In feite betekent dit dat de minister de scholen vraagt om niet langer zonder enige aanleiding een hoofddoekenverbod op te nemen in hun reglementen', zegt Meuleman.

Elisabeth Meuleman vroeg de minister om zelf een initiatief te nemen door bijvoorbeeld een omzendbrief te sturen. De minister ging hier dus ten dele op in. Ze zei dat ze een brief zou sturen naar alle scholen, en niet alleen die van het GO!, om uitleg te verschaffen bij de uitspraak van de Raad van State. (Belga/AVE)

'De mogelijke omzendbrief van Hilde Crevits over religieuze kentekens is een belangrijke doorbraak', zo reageert het Minderhedenforum op de brief die de Vlaamse minister van Onderwijs aangekondigd heeft over het arrest van de Raad van State over religieuze symbolen op school.'Een beslissing over het invoeren van een verbod op levensbeschouwelijke kentekens behoort tot de autonomie van de onderwijsinstellingen, en ik zal me daar niet in mengen.' Dat zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) eerder in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Voorts is ze bereid 'een in mensentaal vertaalde versie' van het arrest te bezorgen aan de scholen. Het Minderhedenforum meent dat dit kansen opent. 'Wel blijven we alert: de brief mag niet de verantwoordelijkheid afschuiven naar anderen.' 'De omzendbrief kan een einde maken aan de discriminatie van moslimmeisjes of leerlingen uit andere gemeenschappen', zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. Wordt de hoofddoek niet per definitie geweerd uit de school, dan erkent de minister interculturaliteit als een gegeven en niet langer als een probleem. De brief is een goede stap in de richting naar respect voor alle gemeenschap in ons land, zo klinkt het verder in de mededeling. Tegelijk is het Minderhedenforum bezorgd over aangekondigde besparingen op personeels- en werkingsmiddelen in het onderwijs. 'Kansarme leerlingen mogen daar niet de dupe van worden.'Ook Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) is tevreden met de demarche van minister Crevits om een brief naar de onderwijsinstellingen te sturen waarin ze het arrest van de Raad van State over het dragen van religieuze kentekens zal toelichten. 'In feite betekent dit dat de minister de scholen vraagt om niet langer zonder enige aanleiding een hoofddoekenverbod op te nemen in hun reglementen', zegt Meuleman.Elisabeth Meuleman vroeg de minister om zelf een initiatief te nemen door bijvoorbeeld een omzendbrief te sturen. De minister ging hier dus ten dele op in. Ze zei dat ze een brief zou sturen naar alle scholen, en niet alleen die van het GO!, om uitleg te verschaffen bij de uitspraak van de Raad van State. (Belga/AVE)