Wat zullen de toekomstige generaties zeggen? In 2016 moest de Europese Unie tal van diepe crisissen trotseren. De economie stagneerde. Een generatie van miljoenen jongeren werd opgeofferd in een oneindige werkloosheid. De klimaatdreiging groeide. Conflicten aan de grenzen veroorzaakten een grote toevloed aan vluchtelingen.

En ondertussen stonden de Europese leiders Cameron bij om één van zijn verkiezingsbeloftes waar te maken. De doos van Pandora was open: het was het signaal voor de eurosceptici dat de ontmanteling van Europa mocht beginnen.

Vandaag geven de leiders van de Europese Unie de indruk dat ze ruziën over het geslacht der engelen terwijl het gemeenschappelijke huis dreigt in te storten.

Brexit: 'Was vorige week een signaal voor eurosceptici dat de ontmanteling van Europa mag beginnen?'

En dat is niet het enige schandelijke aspect van het akkoord van 19 februari 2016. Het weerspiegelt ook en vooral de aanzienlijke kloof tussen de zorgen van de Europese regeringen en die van de burgers. Zoals ik vaak gezegd heb toen ik eraan deelnam, bekommert de Europese raad zich niet genoeg over de dagelijkse problemen van mensen. Die fout versterkt alleen maar de anti-Europeanen, die alsmaar toenemen. En de Europeanen zien minder en minder hoe Europa, dat nochtans broodnodig is, maar zo verschillend zou moeten zijn, hen zou kunnen beschermen. Dat is waarmee de leiders van de Unie zich zouden moeten bezig houden.

Ten derde gaat dit akkoord een groot aantal discriminaties te weeg brengen, maar één ervan werd onderbelicht. Het zal de regulatie van de eurozone, en in het bijzonder van de banken, moeilijker maken terwijl het de bescherming van miljoenen werkenden in Europa gevoelig zal verminderen. Daarmee zien we het ware gezicht van de Europese leiders die de economische operatoren alsmaar gunstiger gezind zijn en minder en minder naar de bevolking luisteren. Dat akkoord bewijst dat de leiders halsstarrig een dereguleringstrategie willen ontwikkelen, en in het bijzonder van de financiële sector, wat een toppunt is na de grootste financiële crisis sinds 1945.

Dit akkoord is ook gevaarlijk voor de toekomst van de Europese Unie en dat minstens in twee opzichten.

Enerzijds, en zoals we gezien hebben, zal het de uitdieping van de eurozone moeilijker maken. Er werden zeer complexe bepalingen uitgewerkt om de landen buiten de eurozone beter te beschermen. De juridische betekenis ervan is onduidelijk maar ze zullen waarschijnlijk de werking beter kunnen verstoren. Welnu, zoals we elke dag opmerken is de crisis van de eurozone niet afgelopen. Nieuwe bankproblemen zijn niet uit te sluiten. In ieder geval zal de overleving van de euro vroeg of laat een belangrijke versteviging eisen.

'We moesten Cameron zijn zin niet geven om te vermijden dat andere regeringen hetzelfde op andere vlakken vragen.'

Anderzijds is er geen enkele juridische of politieke reden om een nieuwe uitzonderlijke behandeling aan het Verenigd Koninkrijk in Europa toe te staan. Voor alle duidelijkheid, ik zie ook de Britten graag en ik zou liever hebben dat ze in de Unie blijven. Het Europees project heeft immers geen zin als volkeren scheiden.

Maar sommigen vonden dat de regering-Cameron tegen elke prijs zijn zin moest krijgen om een exit te vermijden die anderen op ideeën zou kunnen brengen. Mijn idee is precies het tegenovergestelde. We moesten Cameron zijn zin niet geven om te vermijden dat andere regeringen hetzelfde op andere vlakken vragen. Donald Tusk heeft zelfs op 10 februari laatstleden voor het Comité van de Regio's zijn vrees geuit dat het Brits referendum een aantrekkelijk model wordt voor sommige Europese leiders die voornamelijk bezig zijn met hun nationale belangen.

Toegevingen

En voor wie daar nog zou over twijfelen, N-VA heeft dit weekend geantwoord: "Het is niet het begin van het einde, maar het wel begin van grote noodzakelijke hervormingen. Het is maar de eerste stap naar een fundamentele modernisering van de Europese Unie."

Er is geen enkele weerstand geboden om de werking van Europa te verbeteren. Het akkoord bestaat enkel uit toegevingen aan Cameron.

De Europese leiders hebben dus weer eens het imago van de Unie geschaad, het werk van de eurosceptici vergemakkelijkt en vooral latere onderhandelingen moeilijker gemaakt. Om Europa op sociaal en democratisch vlak vooruit te helpen, hebben we beslist een grote en diepe verandering nodig.

Wat zullen de toekomstige generaties zeggen? In 2016 moest de Europese Unie tal van diepe crisissen trotseren. De economie stagneerde. Een generatie van miljoenen jongeren werd opgeofferd in een oneindige werkloosheid. De klimaatdreiging groeide. Conflicten aan de grenzen veroorzaakten een grote toevloed aan vluchtelingen. En ondertussen stonden de Europese leiders Cameron bij om één van zijn verkiezingsbeloftes waar te maken. De doos van Pandora was open: het was het signaal voor de eurosceptici dat de ontmanteling van Europa mocht beginnen. Vandaag geven de leiders van de Europese Unie de indruk dat ze ruziën over het geslacht der engelen terwijl het gemeenschappelijke huis dreigt in te storten. En dat is niet het enige schandelijke aspect van het akkoord van 19 februari 2016. Het weerspiegelt ook en vooral de aanzienlijke kloof tussen de zorgen van de Europese regeringen en die van de burgers. Zoals ik vaak gezegd heb toen ik eraan deelnam, bekommert de Europese raad zich niet genoeg over de dagelijkse problemen van mensen. Die fout versterkt alleen maar de anti-Europeanen, die alsmaar toenemen. En de Europeanen zien minder en minder hoe Europa, dat nochtans broodnodig is, maar zo verschillend zou moeten zijn, hen zou kunnen beschermen. Dat is waarmee de leiders van de Unie zich zouden moeten bezig houden.Ten derde gaat dit akkoord een groot aantal discriminaties te weeg brengen, maar één ervan werd onderbelicht. Het zal de regulatie van de eurozone, en in het bijzonder van de banken, moeilijker maken terwijl het de bescherming van miljoenen werkenden in Europa gevoelig zal verminderen. Daarmee zien we het ware gezicht van de Europese leiders die de economische operatoren alsmaar gunstiger gezind zijn en minder en minder naar de bevolking luisteren. Dat akkoord bewijst dat de leiders halsstarrig een dereguleringstrategie willen ontwikkelen, en in het bijzonder van de financiële sector, wat een toppunt is na de grootste financiële crisis sinds 1945. Dit akkoord is ook gevaarlijk voor de toekomst van de Europese Unie en dat minstens in twee opzichten. Enerzijds, en zoals we gezien hebben, zal het de uitdieping van de eurozone moeilijker maken. Er werden zeer complexe bepalingen uitgewerkt om de landen buiten de eurozone beter te beschermen. De juridische betekenis ervan is onduidelijk maar ze zullen waarschijnlijk de werking beter kunnen verstoren. Welnu, zoals we elke dag opmerken is de crisis van de eurozone niet afgelopen. Nieuwe bankproblemen zijn niet uit te sluiten. In ieder geval zal de overleving van de euro vroeg of laat een belangrijke versteviging eisen. Anderzijds is er geen enkele juridische of politieke reden om een nieuwe uitzonderlijke behandeling aan het Verenigd Koninkrijk in Europa toe te staan. Voor alle duidelijkheid, ik zie ook de Britten graag en ik zou liever hebben dat ze in de Unie blijven. Het Europees project heeft immers geen zin als volkeren scheiden.Maar sommigen vonden dat de regering-Cameron tegen elke prijs zijn zin moest krijgen om een exit te vermijden die anderen op ideeën zou kunnen brengen. Mijn idee is precies het tegenovergestelde. We moesten Cameron zijn zin niet geven om te vermijden dat andere regeringen hetzelfde op andere vlakken vragen. Donald Tusk heeft zelfs op 10 februari laatstleden voor het Comité van de Regio's zijn vrees geuit dat het Brits referendum een aantrekkelijk model wordt voor sommige Europese leiders die voornamelijk bezig zijn met hun nationale belangen.En voor wie daar nog zou over twijfelen, N-VA heeft dit weekend geantwoord: "Het is niet het begin van het einde, maar het wel begin van grote noodzakelijke hervormingen. Het is maar de eerste stap naar een fundamentele modernisering van de Europese Unie." Er is geen enkele weerstand geboden om de werking van Europa te verbeteren. Het akkoord bestaat enkel uit toegevingen aan Cameron. De Europese leiders hebben dus weer eens het imago van de Unie geschaad, het werk van de eurosceptici vergemakkelijkt en vooral latere onderhandelingen moeilijker gemaakt. Om Europa op sociaal en democratisch vlak vooruit te helpen, hebben we beslist een grote en diepe verandering nodig.