Dat de parlementsleden het akkoord zullen ratificeren, leidt eigenlijk geen twijfel. Toch haalde von der Leyen alles uit de kast om zo veel mogelijk MEP's te overtuigen. Zeker het feit dat de Britse regering nu reeds enkele afspraken eenzijdig met de voeten treedt, zorgt hier en daar voor ongerustheid. In afwachting van de ratificatie trad het akkoord reeds voorlopig in werking - een standaardpraktijk bij Europese verdragen. "Ik ben het met u eens dat dit akkoord op papier maar zo goed is als de implementatie en de afdwinging ervan in de praktijk", zei von der Leyen. "Maar dit akkoord heeft tanden. Het bevat een bindend geschillenbeslechtingsmechanisme en de mogelijkheid om unilateraal corrigerende maatregelen te nemen. Laat me duidelijk zijn: we willen deze instrumenten niet gebruiken, maar als ze nodig zijn, zullen we niet twijfelen. Ze zijn essentieel om de volledige naleving van het handels- en samenwerkingsakkoord én van het terugtrekkingsakkoord te verzekeren." Met uitzondering van Noord-Ierland, maakt het VK sinds begin dit jaar geen deel meer uit van de Europese interne markt. Het hele land verliet ook de douane-unie. Omdat dit weegt op de handel met de EU en op de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland besliste de Britse regering om strengere douanecontroles uit te stellen - ondanks afspraken daarover met de EU. Bovendien lijkt het aparte statuut van Noord-Ierland het sektarische geweld van de afgelopen weken in de hand te werken. "Sinds het handelsakkoord voorlopig in werking trad, hebben we een aantal problemen kunnen vaststellen. Vele zijn het gevolg van het type brexit dat het VK koos", zei von der Leyen. Ook brexit-onderhandelaar Michel Barnier, voor de laatste maal aanwezig in het EP, zei dat de Britten "de gevolgen moeten gaan inzien van het feit dat ze de interne markt verlaten hebben". Maar, zo zalfde von der Leyen, "we moeten zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. (...) Daarom is deze ratificatie ook zo belangrijk: hij bezorgt ons de volledige naleving" van de gemaakte afspraken. Volgens de Commissievoorzitter is in de lopende gesprekken met het VK enige vooruitgang merkbaar. "De laatste dagen en weken zien we een positieve dynamiek." De uitslag van de stemming in het parlement wordt morgenochtend bekendgemaakt. Als het halfrond instemt met de ratificatie en daarna ook de Raad het licht op groen zet, kan het akkoord op 1 mei definitief in werking treden. (Belga)

Dat de parlementsleden het akkoord zullen ratificeren, leidt eigenlijk geen twijfel. Toch haalde von der Leyen alles uit de kast om zo veel mogelijk MEP's te overtuigen. Zeker het feit dat de Britse regering nu reeds enkele afspraken eenzijdig met de voeten treedt, zorgt hier en daar voor ongerustheid. In afwachting van de ratificatie trad het akkoord reeds voorlopig in werking - een standaardpraktijk bij Europese verdragen. "Ik ben het met u eens dat dit akkoord op papier maar zo goed is als de implementatie en de afdwinging ervan in de praktijk", zei von der Leyen. "Maar dit akkoord heeft tanden. Het bevat een bindend geschillenbeslechtingsmechanisme en de mogelijkheid om unilateraal corrigerende maatregelen te nemen. Laat me duidelijk zijn: we willen deze instrumenten niet gebruiken, maar als ze nodig zijn, zullen we niet twijfelen. Ze zijn essentieel om de volledige naleving van het handels- en samenwerkingsakkoord én van het terugtrekkingsakkoord te verzekeren." Met uitzondering van Noord-Ierland, maakt het VK sinds begin dit jaar geen deel meer uit van de Europese interne markt. Het hele land verliet ook de douane-unie. Omdat dit weegt op de handel met de EU en op de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland besliste de Britse regering om strengere douanecontroles uit te stellen - ondanks afspraken daarover met de EU. Bovendien lijkt het aparte statuut van Noord-Ierland het sektarische geweld van de afgelopen weken in de hand te werken. "Sinds het handelsakkoord voorlopig in werking trad, hebben we een aantal problemen kunnen vaststellen. Vele zijn het gevolg van het type brexit dat het VK koos", zei von der Leyen. Ook brexit-onderhandelaar Michel Barnier, voor de laatste maal aanwezig in het EP, zei dat de Britten "de gevolgen moeten gaan inzien van het feit dat ze de interne markt verlaten hebben". Maar, zo zalfde von der Leyen, "we moeten zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. (...) Daarom is deze ratificatie ook zo belangrijk: hij bezorgt ons de volledige naleving" van de gemaakte afspraken. Volgens de Commissievoorzitter is in de lopende gesprekken met het VK enige vooruitgang merkbaar. "De laatste dagen en weken zien we een positieve dynamiek." De uitslag van de stemming in het parlement wordt morgenochtend bekendgemaakt. Als het halfrond instemt met de ratificatie en daarna ook de Raad het licht op groen zet, kan het akkoord op 1 mei definitief in werking treden. (Belga)