Volgens Verlaeckt kwam die beslissing als een verrassing voor de Vlaamse universiteiten. "Dit heeft toch grote consequenties voor de academische wereld. Gemiddeld gaan er per jaar 500 à 600 Vlaamse studenten naar Groot-Brittannië in het kader van het Erasmusprogramma. Omgekeerd kwamen zo'n 250 à 300 Britten naar Vlaanderen", illustreert hij. Verlaeckt wijst ook op de hoge kwaliteit van de Britse universiteiten. Zonder samenwerking verschralen het onderzoekslandschap en de groeikansen van onze regio, klinkt het. Het grote voordeel van het Erasmusprogramma is enerzijds de wederkerigheid en anderzijds het feit dat inschrijvingsgelden worden kwijtgescholden. "En de Britse universiteiten zijn nu eenmaal erg duur. Zonder Erasmus is het voor de meeste Vlaamse studenten quasi onbetaalbaar", klinkt het. De Vlaamse universiteiten zouden nu op eigen houtje bilaterale akkoorden kunnen afsluiten met hun Britse collega's, maar dat is allemaal erg omslachtig. Liever hoopt de VLIR op een initiatief van de Vlaamse regering, door een bilateraal akkoord af te sluiten met Groot-Brittannië over een uitwisselingsproject voor studenten en onderzoekers. Als dat niet lukt, zou de Vlaamse regering volgens Verlaeckt in een beurs of tegemoetkoming moeten voorzien. (Belga)

Volgens Verlaeckt kwam die beslissing als een verrassing voor de Vlaamse universiteiten. "Dit heeft toch grote consequenties voor de academische wereld. Gemiddeld gaan er per jaar 500 à 600 Vlaamse studenten naar Groot-Brittannië in het kader van het Erasmusprogramma. Omgekeerd kwamen zo'n 250 à 300 Britten naar Vlaanderen", illustreert hij. Verlaeckt wijst ook op de hoge kwaliteit van de Britse universiteiten. Zonder samenwerking verschralen het onderzoekslandschap en de groeikansen van onze regio, klinkt het. Het grote voordeel van het Erasmusprogramma is enerzijds de wederkerigheid en anderzijds het feit dat inschrijvingsgelden worden kwijtgescholden. "En de Britse universiteiten zijn nu eenmaal erg duur. Zonder Erasmus is het voor de meeste Vlaamse studenten quasi onbetaalbaar", klinkt het. De Vlaamse universiteiten zouden nu op eigen houtje bilaterale akkoorden kunnen afsluiten met hun Britse collega's, maar dat is allemaal erg omslachtig. Liever hoopt de VLIR op een initiatief van de Vlaamse regering, door een bilateraal akkoord af te sluiten met Groot-Brittannië over een uitwisselingsproject voor studenten en onderzoekers. Als dat niet lukt, zou de Vlaamse regering volgens Verlaeckt in een beurs of tegemoetkoming moeten voorzien. (Belga)