Negen maanden na het historische referendum heeft Groot-Brittannië woensdag de Europese instellingen formeel op de hoogte gebracht van zijn wens om de Europese Unie te verlaten. Omstreeks 13.30 overhandigde de Britse EU-ambassadeur Tim Barrow een notificatiebrief aan Europees president Donald Tusk.

"After nine months the UK has delivered", zo kondigde Tusk woensdag de ontvangst van de Britse brief aan. Met deze formele aanmelding op basis van artikel 50 van het Europese verdrag start een periode van twee jaar waarin de Europese Unie en Groot-Brittannië het eens moeten raken over de boedelscheiding.

Theresa May: 'Voortaan zal Verenigd Koninkrijk zijn eigen wetten maken

Theresa May., Reuters
Theresa May. © Reuters

"Dit is een historisch moment, waarvan er geen weg terug is. Dat heeft de Britse premier Theresa May in een toespraak in het Britse parlement verklaard, enkele minuten nadat Europees president Donald Tusk de brief ontving waarin de Britse regering officieel bekendmaakt dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie wil verlaten.

"Voortaan zal het Verenigd Koninkrijk zijn eigen wetten maken", kondigde May aan. Ze wil "van de kans gebruikmaken om een sterker en eerlijker Groot-Brittannië te bouwen". May is er naar eigen zeggen van overtuigd dat de Britten de hele Brexit tot een goed einde kunnen brengen. "Ik geloof in Groot-Brittannië, en ik geloof ook dat onze beste dagen voor ons liggen."

May belooft een land dat sterker, eerlijker, meer verenigd en meer naar buiten toe gericht is dan vandaag en "een magneet voor internationaal talent" zal zijn. Het Verenigd Koninkrijk zal zich met andere woorden niet isoleren. "We verlaten de instellingen van de Europese Unie, maar niet Europa. We blijven een betrouwbare partner", zei May. Ze wil de onderhandelingen over de Brexit binnen de twee jaar afgerond hebben en belooft dat zowel het Lager- als het Hogerhuis over het uiteindelijke akkoord zal mogen stemmen.

Tusk: "Dit is geen blije dag"

'We moeten niet doen alsof dit een blije dag is, niet in Brussel maar ook niet in Londen', zei Tusk later op de dag in een speech. Hij wees erop dat de Europese Unie noch bijna de helft van de Britse kiezers de scheiding wou. "Maar paradoxaal genoeg is er ook iets positiefs aan Brexit. Het heeft ons meer vastberaden en verenigd gemaakt dan voorheen", zo beklemtoonde de Europese president de vastberadenheid van de 27 overblijvende lidstaten.

Tusk verspreidt vrijdag de ontwerprichtsnoeren voor de onderhandelingen met Londen. Die algemene standpunten en principes worden op 29 april op een speciale top voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders. Zij bevestigden woensdag in een gemeenschappelijke verklaring dat de Europese Unie "verenigd" zal optreden en haar "belangen zal verdedigen". De Europese Commissie voert de eigenlijke onderhandelingen, een proces waarbij beide partijen volgens Tusk weinig te winnen hebben. "Dit gaat over het beperken van de schade."

De Europeanen willen prioriteit verlenen aan het "minimaliseren" van de onzekerheid die de Britse beslissing met zich meebrengt voor burgers, bedrijven en lidstaten. Daarom willen ze eerst focussen op de belangrijkste regelingen voor een ordelijk vertrek. Dat is een streep door de rekening van de Britten, die hoopten parallel gesprekken te kunnen opstarten over de toekomstige handelsrelaties.

Niettemin beloven de staatshoofden en regeringsleiders dat ze deze gesprekken "constructief" zullen aanvatten en "streven naar een akkoord". Zo niet dreigt immers een ongeordende Brexit met alle gevolgen van dien. "In de toekomst hopen we het Verenigd Koninkrijk als nauwe partner te hebben", zo besluit de verklaring. Tusk zelf sloot zijn persverklaring af met de woorden: "We missen jullie nu al".

Negen maanden na het historische referendum heeft Groot-Brittannië woensdag de Europese instellingen formeel op de hoogte gebracht van zijn wens om de Europese Unie te verlaten. Omstreeks 13.30 overhandigde de Britse EU-ambassadeur Tim Barrow een notificatiebrief aan Europees president Donald Tusk."After nine months the UK has delivered", zo kondigde Tusk woensdag de ontvangst van de Britse brief aan. Met deze formele aanmelding op basis van artikel 50 van het Europese verdrag start een periode van twee jaar waarin de Europese Unie en Groot-Brittannië het eens moeten raken over de boedelscheiding. "Dit is een historisch moment, waarvan er geen weg terug is. Dat heeft de Britse premier Theresa May in een toespraak in het Britse parlement verklaard, enkele minuten nadat Europees president Donald Tusk de brief ontving waarin de Britse regering officieel bekendmaakt dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie wil verlaten. "Voortaan zal het Verenigd Koninkrijk zijn eigen wetten maken", kondigde May aan. Ze wil "van de kans gebruikmaken om een sterker en eerlijker Groot-Brittannië te bouwen". May is er naar eigen zeggen van overtuigd dat de Britten de hele Brexit tot een goed einde kunnen brengen. "Ik geloof in Groot-Brittannië, en ik geloof ook dat onze beste dagen voor ons liggen." May belooft een land dat sterker, eerlijker, meer verenigd en meer naar buiten toe gericht is dan vandaag en "een magneet voor internationaal talent" zal zijn. Het Verenigd Koninkrijk zal zich met andere woorden niet isoleren. "We verlaten de instellingen van de Europese Unie, maar niet Europa. We blijven een betrouwbare partner", zei May. Ze wil de onderhandelingen over de Brexit binnen de twee jaar afgerond hebben en belooft dat zowel het Lager- als het Hogerhuis over het uiteindelijke akkoord zal mogen stemmen. 'We moeten niet doen alsof dit een blije dag is, niet in Brussel maar ook niet in Londen', zei Tusk later op de dag in een speech. Hij wees erop dat de Europese Unie noch bijna de helft van de Britse kiezers de scheiding wou. "Maar paradoxaal genoeg is er ook iets positiefs aan Brexit. Het heeft ons meer vastberaden en verenigd gemaakt dan voorheen", zo beklemtoonde de Europese president de vastberadenheid van de 27 overblijvende lidstaten. Tusk verspreidt vrijdag de ontwerprichtsnoeren voor de onderhandelingen met Londen. Die algemene standpunten en principes worden op 29 april op een speciale top voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders. Zij bevestigden woensdag in een gemeenschappelijke verklaring dat de Europese Unie "verenigd" zal optreden en haar "belangen zal verdedigen". De Europese Commissie voert de eigenlijke onderhandelingen, een proces waarbij beide partijen volgens Tusk weinig te winnen hebben. "Dit gaat over het beperken van de schade." De Europeanen willen prioriteit verlenen aan het "minimaliseren" van de onzekerheid die de Britse beslissing met zich meebrengt voor burgers, bedrijven en lidstaten. Daarom willen ze eerst focussen op de belangrijkste regelingen voor een ordelijk vertrek. Dat is een streep door de rekening van de Britten, die hoopten parallel gesprekken te kunnen opstarten over de toekomstige handelsrelaties. Niettemin beloven de staatshoofden en regeringsleiders dat ze deze gesprekken "constructief" zullen aanvatten en "streven naar een akkoord". Zo niet dreigt immers een ongeordende Brexit met alle gevolgen van dien. "In de toekomst hopen we het Verenigd Koninkrijk als nauwe partner te hebben", zo besluit de verklaring. Tusk zelf sloot zijn persverklaring af met de woorden: "We missen jullie nu al".