Het voedselagentschap werkt met een aantal vaste medewerkers en met 557 zelfstandige dierenartsen die verschillende taken uitvoeren, zoals de keuring in slachthuizen, exportcertificatie of importcontroles. Daarvan zijn er 301 die controles doen op levende dieren voor de import of export van en naar niet-Europese landen. Het FAVV bekijkt al sinds vorig jaar hoeveel extra personeel nodig is om de gevolgen van de brexit op te vangen. Het exacte aantal hangt af van de precieze overeenkomst tussen de EU en het VK en de duur van de overgangsperiode. Met wat nu op tafel ligt, verandert er tijdens de overgangsperiode weinig. Als er nadien een vrijhandelsakkoord komt, zoekt het agentschap dus minstens 60 extra voltijdse dierenartsen. Zonder akkoord zijn dat er beduidend meer. Die zoektocht wordt niet eenvoudig, zegt Liesbeth Van de Voorde van het FAVV in de krant. "Er is een groot personeelsverloop door de positieve economische conjunctuur en er is de concurrentie met andere lidstaten". In de sector wijst men erop dat de overheid geen goede betaler is. (Belga)

Het voedselagentschap werkt met een aantal vaste medewerkers en met 557 zelfstandige dierenartsen die verschillende taken uitvoeren, zoals de keuring in slachthuizen, exportcertificatie of importcontroles. Daarvan zijn er 301 die controles doen op levende dieren voor de import of export van en naar niet-Europese landen. Het FAVV bekijkt al sinds vorig jaar hoeveel extra personeel nodig is om de gevolgen van de brexit op te vangen. Het exacte aantal hangt af van de precieze overeenkomst tussen de EU en het VK en de duur van de overgangsperiode. Met wat nu op tafel ligt, verandert er tijdens de overgangsperiode weinig. Als er nadien een vrijhandelsakkoord komt, zoekt het agentschap dus minstens 60 extra voltijdse dierenartsen. Zonder akkoord zijn dat er beduidend meer. Die zoektocht wordt niet eenvoudig, zegt Liesbeth Van de Voorde van het FAVV in de krant. "Er is een groot personeelsverloop door de positieve economische conjunctuur en er is de concurrentie met andere lidstaten". In de sector wijst men erop dat de overheid geen goede betaler is. (Belga)