Het handelsakkoord, dat zowat 1.250 pagina's telt, waarborgt onbeperkte handel van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zonder tarieven of quota en regelt ook de samenwerking rond onder meer visserij, vlieg- en wegvervoer, energievoorziening, politie en justitie. Aan Europese zijde moet nog het Europees Parlement zich over de tekst buigen. De fractieleiders in het Europees Parlement hebben er wel mee ingestemd om het akkoord voorwaardelijk in werking te laten treden, zodat de gemaakte afspraken vanaf 1 januari kunnen worden toegepast. De definitieve goedkeuring, na grondig onderzoek, is wellicht pas voor februari of maart. (Belga)

Het handelsakkoord, dat zowat 1.250 pagina's telt, waarborgt onbeperkte handel van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zonder tarieven of quota en regelt ook de samenwerking rond onder meer visserij, vlieg- en wegvervoer, energievoorziening, politie en justitie. Aan Europese zijde moet nog het Europees Parlement zich over de tekst buigen. De fractieleiders in het Europees Parlement hebben er wel mee ingestemd om het akkoord voorwaardelijk in werking te laten treden, zodat de gemaakte afspraken vanaf 1 januari kunnen worden toegepast. De definitieve goedkeuring, na grondig onderzoek, is wellicht pas voor februari of maart. (Belga)