De Kamer nam in april 2019 al een brexitwet aan die het land moest voorbereiden op een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder uittredingsverdrag tussen Brussel en Londen. Maar die wet trad nooit in werking: het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie op 31 januari van dit jaar, mét echtscheidingsakkoord. Daarna ging een overgangsperiode van start die ervoor zorgt dat de Britten nog tot eind dit jaar deel blijven uitmaken van de Europese douaneunie en de interne markt. Vanaf 1 januari 2021 is de scheiding totaal. Of er tegen dan ook een handelsverdrag op tafel ligt dat de handelsstromen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU moet regelen, is nog onzeker. De wettekst uit het voorjaar van 2019 is in principe achterhaald, maar een aantal bepalingen blijft nuttig. De Kamer keurde daarom donderdagnacht een wetsontwerp goed dat de brexitwet amendeert, en paste ook nog drie andere wetten rond het Britse vertrek uit de EU aan. Concreet gaat het om een aantal technische kwesties en aangepaste formuleringen, bijvoorbeeld over het verblijfsrecht van Britten en hun familie in ons land en een aantal fiscale bepalingen. De regering zal bijvoorbeeld ook de regeling die afgelopen voorjaar werden getroffen zodat ondernemingen die in moeilijkheden komen door de brexit hun arbeidsvolume tijdelijk kunnen verminderen zonder tot ontslagen over te gaan, ook na 31 december nog kunnen inroepen als dat nodig blijkt. (Belga)

De Kamer nam in april 2019 al een brexitwet aan die het land moest voorbereiden op een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder uittredingsverdrag tussen Brussel en Londen. Maar die wet trad nooit in werking: het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie op 31 januari van dit jaar, mét echtscheidingsakkoord. Daarna ging een overgangsperiode van start die ervoor zorgt dat de Britten nog tot eind dit jaar deel blijven uitmaken van de Europese douaneunie en de interne markt. Vanaf 1 januari 2021 is de scheiding totaal. Of er tegen dan ook een handelsverdrag op tafel ligt dat de handelsstromen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU moet regelen, is nog onzeker. De wettekst uit het voorjaar van 2019 is in principe achterhaald, maar een aantal bepalingen blijft nuttig. De Kamer keurde daarom donderdagnacht een wetsontwerp goed dat de brexitwet amendeert, en paste ook nog drie andere wetten rond het Britse vertrek uit de EU aan. Concreet gaat het om een aantal technische kwesties en aangepaste formuleringen, bijvoorbeeld over het verblijfsrecht van Britten en hun familie in ons land en een aantal fiscale bepalingen. De regering zal bijvoorbeeld ook de regeling die afgelopen voorjaar werden getroffen zodat ondernemingen die in moeilijkheden komen door de brexit hun arbeidsvolume tijdelijk kunnen verminderen zonder tot ontslagen over te gaan, ook na 31 december nog kunnen inroepen als dat nodig blijkt. (Belga)