De overgangsperiodes - 'grace periods' - geven de Britse handelaars uitstel voor het voldoen aan de Europese vereisten en voorschriften. De handel over de Ierse Zee is nu al belemmerd en de afspraken die in het kader van het brexitakkoord en het zogenaamde Noord-Ierse protocol werden gemaakt, lijken voor de Britten onmogelijk om correct na te leven. Daarom dringt de regering in Londen al een tijdje aan op een heronderhandeling. Nu aangekondigd is dat de overgangsperiodes voor langere tijd verlengd worden, reageert de Europese Commissie afwachtend. Ze lijkt de lopende gesprekken met Londen alle kansen te willen geven, maar zegt dat er geen sprake van kan zijn het protocol open te breken. "We blijven benadrukken dat het terugtrekkingsakkoord een internationaal akkoord is. Het protocol maakt integraal deel uit van dat akkoord en van de oplossingen die het VK en de EU overeengekomen zijn voor de problemen die door brexit veroorzaakt worden voor het Ierse eiland", luidt het maandagavond in een mededeling. "Beide partijen zijn wettelijk verplicht hun verplichtingen die uitgaan van het akkoord na te komen." De Commissie, die de belangen van de lidstaten verdedigt, zegt constructief te willen samenwerken met Londen, "in het belang van alle gemeenschappen in Noord-Ierland". Van nieuwe stappen in de inbreukprocedure die gestart werd toen Londen de overgangsperiodes een eerste keer unilateraal verlengde, is voorlopig dan ook geen sprake. (Belga)

De overgangsperiodes - 'grace periods' - geven de Britse handelaars uitstel voor het voldoen aan de Europese vereisten en voorschriften. De handel over de Ierse Zee is nu al belemmerd en de afspraken die in het kader van het brexitakkoord en het zogenaamde Noord-Ierse protocol werden gemaakt, lijken voor de Britten onmogelijk om correct na te leven. Daarom dringt de regering in Londen al een tijdje aan op een heronderhandeling. Nu aangekondigd is dat de overgangsperiodes voor langere tijd verlengd worden, reageert de Europese Commissie afwachtend. Ze lijkt de lopende gesprekken met Londen alle kansen te willen geven, maar zegt dat er geen sprake van kan zijn het protocol open te breken. "We blijven benadrukken dat het terugtrekkingsakkoord een internationaal akkoord is. Het protocol maakt integraal deel uit van dat akkoord en van de oplossingen die het VK en de EU overeengekomen zijn voor de problemen die door brexit veroorzaakt worden voor het Ierse eiland", luidt het maandagavond in een mededeling. "Beide partijen zijn wettelijk verplicht hun verplichtingen die uitgaan van het akkoord na te komen." De Commissie, die de belangen van de lidstaten verdedigt, zegt constructief te willen samenwerken met Londen, "in het belang van alle gemeenschappen in Noord-Ierland". Van nieuwe stappen in de inbreukprocedure die gestart werd toen Londen de overgangsperiodes een eerste keer unilateraal verlengde, is voorlopig dan ook geen sprake. (Belga)