EU-burgers behouden dezelfde rechten rond wonen, werken en toegang tot de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk na de brexit en moeten zich voor 30 juni inschrijven via de "EU settlement scheme". Hoewel een meerderheid van de 3.000 respondenten van de studie uit 27 landen het gevoel heeft dat ze tot nu toe op dezelfde manier behandeld werden dan de Britten, heeft bijna de helft (44 procent) er geen vertrouwen in dat dat ook in de toekomst nog het geval zal zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat heel wat Europeanen geen vertrouwen hebben in de instellingen, aldus algemeen directeur van IMA Kathryn Chaimberlain. Een op de twee heeft bovendien nog nooit gehoord van zijn rechten als burger. Zo is bijvoorbeeld slechts 48 procent op de hoogte van de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties. Eén op de tien respondenten (11 procent) is van plan om na 30 juni 2021 het VK te verlaten, wanneer de deadline voor de inschrijving verstrijkt. Redenen voor dat vertrek zijn onder meer een gebrek aan vertrouwen in de overheid, het gevoel dat het Verenigd Koninkrijk een minder gastvrij land is vanwege de brexit en bezorgdheden over het verlies van rechten. Volgens het nationaal statistiekbureau (ONS) leefden in 2019 3,6 miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Eind maart 2021 kreeg het ministerie van Binnenlandse Zaken echter al 5,6 miljoen aanvragen tot registratie. IMA concludeert dat de "overheidsinstanties een cruciale rol moeten spelen om het vertrouwen te herstellen bij de Europese burgers". Ze moeten daarbij extra aandacht hebben voor "kwetsbare en gemarginaleerde" personen. (Belga)

EU-burgers behouden dezelfde rechten rond wonen, werken en toegang tot de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk na de brexit en moeten zich voor 30 juni inschrijven via de "EU settlement scheme". Hoewel een meerderheid van de 3.000 respondenten van de studie uit 27 landen het gevoel heeft dat ze tot nu toe op dezelfde manier behandeld werden dan de Britten, heeft bijna de helft (44 procent) er geen vertrouwen in dat dat ook in de toekomst nog het geval zal zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat heel wat Europeanen geen vertrouwen hebben in de instellingen, aldus algemeen directeur van IMA Kathryn Chaimberlain. Een op de twee heeft bovendien nog nooit gehoord van zijn rechten als burger. Zo is bijvoorbeeld slechts 48 procent op de hoogte van de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties. Eén op de tien respondenten (11 procent) is van plan om na 30 juni 2021 het VK te verlaten, wanneer de deadline voor de inschrijving verstrijkt. Redenen voor dat vertrek zijn onder meer een gebrek aan vertrouwen in de overheid, het gevoel dat het Verenigd Koninkrijk een minder gastvrij land is vanwege de brexit en bezorgdheden over het verlies van rechten. Volgens het nationaal statistiekbureau (ONS) leefden in 2019 3,6 miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Eind maart 2021 kreeg het ministerie van Binnenlandse Zaken echter al 5,6 miljoen aanvragen tot registratie. IMA concludeert dat de "overheidsinstanties een cruciale rol moeten spelen om het vertrouwen te herstellen bij de Europese burgers". Ze moeten daarbij extra aandacht hebben voor "kwetsbare en gemarginaleerde" personen. (Belga)