Er klinkt een zucht van opluchting bij de bedrijven en werkgevers, nu er duidelijkheid is over de handelsbetrekkingen met de Britten. "Onze Vlaamse ondernemingen weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Er zullen douanecontroles komen en nieuwe regelingen voor de handel tussen UK en EU, maar invoerrechten en quota worden door het nieuwe verdrag vermeden", stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Hij wijst erop dat de economische impact van de brexit groot blijft, maar dat die toch veel minder groot zal zijn dan bij een brexit zonder akkoord. Hetzelfde geluid klinkt er bij het VBO. "Voor onze Belgische ondernemingen is dat goed nieuws, want het Verenigd Koninkrijk is een van onze belangrijkste handelspartners", luidt het in een reactie. Maar ook met een nieuw handelsakkoord, zullen Belgische bedrijven nog getroffen worden, stellen de organisaties. Zo zullen ondernemingen te maken krijgen met nieuwe douaneformaliteiten en nieuwe btw-tarieven voor derde landen, zullen ze twee REACH-systemen voor chemische stoffen moeten naleven, enzovoort. Het VBO roept de Europese en Belgische overheden dan ook op zo snel mogelijk passende steunmechanismen in te voeren voor de sectoren die het hardst worden getroffen door de brexit. Die toekomstige nieuwe steunmaatregelen moeten volgens het VBO zoveel mogelijk in de lijn liggen met wat voor COVID gebeurt, zoals tijdelijke werkloosheid, om de ondernemingen bijkomende administratieve last te besparen. Voka wijst erop dat Vlaanderen na het VK en Ierland de zwaarst getroffen regio is. "Daarom moet ook het leeuwendeel van de Belgische middelen uit het Europese brexitfonds naar Vlaanderen gaan en moet er ook vanuit de Vlaamse en Belgische overheid extra ondersteuning komen", aldus Maertens. Tot slot vraagt Voka juridische duidelijkheid over de voorlopige toepassing van het verdrag, dat niet meer voor 1 januari 2021 geratificeerd kan worden. (Belga)

Er klinkt een zucht van opluchting bij de bedrijven en werkgevers, nu er duidelijkheid is over de handelsbetrekkingen met de Britten. "Onze Vlaamse ondernemingen weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Er zullen douanecontroles komen en nieuwe regelingen voor de handel tussen UK en EU, maar invoerrechten en quota worden door het nieuwe verdrag vermeden", stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Hij wijst erop dat de economische impact van de brexit groot blijft, maar dat die toch veel minder groot zal zijn dan bij een brexit zonder akkoord. Hetzelfde geluid klinkt er bij het VBO. "Voor onze Belgische ondernemingen is dat goed nieuws, want het Verenigd Koninkrijk is een van onze belangrijkste handelspartners", luidt het in een reactie. Maar ook met een nieuw handelsakkoord, zullen Belgische bedrijven nog getroffen worden, stellen de organisaties. Zo zullen ondernemingen te maken krijgen met nieuwe douaneformaliteiten en nieuwe btw-tarieven voor derde landen, zullen ze twee REACH-systemen voor chemische stoffen moeten naleven, enzovoort. Het VBO roept de Europese en Belgische overheden dan ook op zo snel mogelijk passende steunmechanismen in te voeren voor de sectoren die het hardst worden getroffen door de brexit. Die toekomstige nieuwe steunmaatregelen moeten volgens het VBO zoveel mogelijk in de lijn liggen met wat voor COVID gebeurt, zoals tijdelijke werkloosheid, om de ondernemingen bijkomende administratieve last te besparen. Voka wijst erop dat Vlaanderen na het VK en Ierland de zwaarst getroffen regio is. "Daarom moet ook het leeuwendeel van de Belgische middelen uit het Europese brexitfonds naar Vlaanderen gaan en moet er ook vanuit de Vlaamse en Belgische overheid extra ondersteuning komen", aldus Maertens. Tot slot vraagt Voka juridische duidelijkheid over de voorlopige toepassing van het verdrag, dat niet meer voor 1 januari 2021 geratificeerd kan worden. (Belga)