Bijna 1 op de 5 kinderen in ons land leeft in armoede. Een cijfer dat tot nadenken stemt, vindt Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. In zijn boek bekijkt hij de armoedeproblematiek vanuit kinder- en mensenrechtenperspectief. Wat betekent armoede voor hen en voor hun gezin? Hoe benaderen de samenleving en het beleid die kinderen in armoede? En welke hefbomen zijn er voor een betere armoedebestrijding? Volgens Vanobbergen is armoede complex. Natuurlijk zijn inkomen en wonen essentieel, maar het probleem gaat veel dieper en breder dan dat. Het is zo'n "structureel maatschappelijk probleem" dat het verweven zit met heel veel domeinen. Wie in armoede leeft, heeft namelijk ook in onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijd extra hindernissen te overwinnen. Daarbij vormen oorzaken en gevolgen vaak een onontwarbaar kluwen. Daarom volstaat het volgens Vanobbergen ook niet om de bestrijding van armoede toe te spitsen op één domein. De Vlaamse aanpak concentreert zich volgens hem te fel op zelfredzaamheid. Die focus op de 'eigen kracht' van mensen wordt al snel de 'eigen verantwoordelijkheid'. "Dit schiet dan snel door naar 'eigen schuld, dikke bult' en leidt tot negatieve gevoelens en een aanpak gestoeld op repressie en sancties", schrijft Vanobbergen. "Het is niet zelfredzaamheid die centraal moet staan in de strijd tegen armoede, maar wel de structurele uitsluitingsmechanismen", klinkt het nog. Daarom pleit Vanobbergen voor ingrepen in verschillende domeinen. Zo zou de nieuwe kinderbijslag een instrument moeten zijn om de kinderarmoede "substantieel" te verlagen, moeten er meer sociale woningen komen, moet de kinderopvang een volwaardige basisvoorziening worden die voor iedereen toegankelijk is en zou er dus ook best een maximumfactuur komen in het secundair onderwijs. In het basisonderwijs bestaat die maximumfactuur al sinds september 2008. Het is een instrument voor het begrenzen van de kosten voor activiteiten in het onderwijs. Op het politieke vlak lopen de meningen over de (on)zin van de uitbreiding naar het secundair onderwijs uiteen. Het boek "Spelen in zwarte sneeuw" wordt op donderdag 9 februari voorgesteld in het Vlaams Parlement. (Belga)

Bijna 1 op de 5 kinderen in ons land leeft in armoede. Een cijfer dat tot nadenken stemt, vindt Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. In zijn boek bekijkt hij de armoedeproblematiek vanuit kinder- en mensenrechtenperspectief. Wat betekent armoede voor hen en voor hun gezin? Hoe benaderen de samenleving en het beleid die kinderen in armoede? En welke hefbomen zijn er voor een betere armoedebestrijding? Volgens Vanobbergen is armoede complex. Natuurlijk zijn inkomen en wonen essentieel, maar het probleem gaat veel dieper en breder dan dat. Het is zo'n "structureel maatschappelijk probleem" dat het verweven zit met heel veel domeinen. Wie in armoede leeft, heeft namelijk ook in onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijd extra hindernissen te overwinnen. Daarbij vormen oorzaken en gevolgen vaak een onontwarbaar kluwen. Daarom volstaat het volgens Vanobbergen ook niet om de bestrijding van armoede toe te spitsen op één domein. De Vlaamse aanpak concentreert zich volgens hem te fel op zelfredzaamheid. Die focus op de 'eigen kracht' van mensen wordt al snel de 'eigen verantwoordelijkheid'. "Dit schiet dan snel door naar 'eigen schuld, dikke bult' en leidt tot negatieve gevoelens en een aanpak gestoeld op repressie en sancties", schrijft Vanobbergen. "Het is niet zelfredzaamheid die centraal moet staan in de strijd tegen armoede, maar wel de structurele uitsluitingsmechanismen", klinkt het nog. Daarom pleit Vanobbergen voor ingrepen in verschillende domeinen. Zo zou de nieuwe kinderbijslag een instrument moeten zijn om de kinderarmoede "substantieel" te verlagen, moeten er meer sociale woningen komen, moet de kinderopvang een volwaardige basisvoorziening worden die voor iedereen toegankelijk is en zou er dus ook best een maximumfactuur komen in het secundair onderwijs. In het basisonderwijs bestaat die maximumfactuur al sinds september 2008. Het is een instrument voor het begrenzen van de kosten voor activiteiten in het onderwijs. Op het politieke vlak lopen de meningen over de (on)zin van de uitbreiding naar het secundair onderwijs uiteen. Het boek "Spelen in zwarte sneeuw" wordt op donderdag 9 februari voorgesteld in het Vlaams Parlement. (Belga)