Minister Geens heeft een instructie naar alle gevangenisdirecteurs gestuurd. Enkel gevangenen die al driemaal 36 uur verlof kregen en hun voorwaarden niet schonden komen in aanmerking. Zijn uitgesloten voor het extra verlof: veroordeelden voor zedenfeiten of terreur en wie een straf uitzit van meer dan 10 jaar effectief. Om het effect van de maatregel ten volle te benutten, zullen de gevangen die deeltijds verlof krijgen in dezelfde cellen worden ondergebracht, zodat er een rotatie ontstaat. Bedoeling is de netto overbevolking van alle gevangenissen met 150 terug te dringen. Het kabinet-Geens erkent dat het maar een doekje voor het bloeden is. "Een structurele maatregel is de bouw van nieuwe gevangenissen, maar helaas zitten twee bouwdossiers - die van Haren en Dendermonde - muurvast door buurtprotest. Ondertussen riskeren we wel voortdurend veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de overbevolking", luidt het. Een andere maatregel die wordt hernomen, is de 'strafkorting' voor veroordelingen onder de 3 jaar. (Belga)

Minister Geens heeft een instructie naar alle gevangenisdirecteurs gestuurd. Enkel gevangenen die al driemaal 36 uur verlof kregen en hun voorwaarden niet schonden komen in aanmerking. Zijn uitgesloten voor het extra verlof: veroordeelden voor zedenfeiten of terreur en wie een straf uitzit van meer dan 10 jaar effectief. Om het effect van de maatregel ten volle te benutten, zullen de gevangen die deeltijds verlof krijgen in dezelfde cellen worden ondergebracht, zodat er een rotatie ontstaat. Bedoeling is de netto overbevolking van alle gevangenissen met 150 terug te dringen. Het kabinet-Geens erkent dat het maar een doekje voor het bloeden is. "Een structurele maatregel is de bouw van nieuwe gevangenissen, maar helaas zitten twee bouwdossiers - die van Haren en Dendermonde - muurvast door buurtprotest. Ondertussen riskeren we wel voortdurend veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de overbevolking", luidt het. Een andere maatregel die wordt hernomen, is de 'strafkorting' voor veroordelingen onder de 3 jaar. (Belga)